Vittus Qujaukitsoq´s orienteringstur til Færøerne og Island

Vittus Qujaukitsoq

 

Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq var på rejse til Færøerne og Island i januar 2014, hvor han holdt møder med myndigheder og var på orienteringsbesøg i forskellige steder, virksomheder og institutioner.

Vittus Qujaukitsoq:- Rejsen til Færøerne skete efter en invitation af den færøsk Landsstyremedlem for Finanser, Jørgen Niclasen, hvor vi holdt møde og opdaterede aftalen omkring dobbeltbeskatningsordningen. Grønland og Færøerne har en aftale om ikke at give dobbeltbeskatning for borgere der arbejder i begge lande. Denne aftale er fornyet på en måde, så den ligner de aftaler med andre lande på området.

Vittus Qujaukitsoq har desuden besøgt Skattemyndigheden for at se på skattesystemet på Færøerne.
- Med vores egne planer om reformer på området er det vigtigt at se på og hente nye inspirationer fra Færøernes skattesystem, hvor tanken er at indføre den færøske model og tilpasse den så den passer til vores land.

De færøske skattemyndigheder har i samarbejde med det færøske Hjemmestyre formet deres skattesystem således, at det bliver nemmere for myndighederne at inddrive skattegæld.

Vittus Qujaukitsoq:- De har udviklet skattesystemet og økonomistyringen gennem de sidste 30 år, og det interessante ved det er at styringen af inddrivelse af gæld foregår ved hjælp af meget få ansatte. Derfor er denne løsning virkelig værd at se op til.

Vittus Qujaukitsoq besøgte derfor også virksomheden Electron, der bruges i forbindelse med skatte- og økonomistyringen på Færøerne.

Vittus Qujaukitsoq:- Der snakkede vi blandt andet om muligheden for udveksling mellem ansatte i begge landes skattesystemer for at opnå en bedre udveksling af viden og erfaringer fra begge sider.

Vittus Qujaukitsoq besøgte også Island i forbindelse med sin orienteringsrejse, hvor han var i Reykjavik, på Vestmannaøerne og det østlige Island, hvor han blev orienteret om Islands finanssystem og fiskeriet, som er anderledes end det grønlandske.

Vittus Qujaukitsoq:- De har et anderledes kvotesystem, kvotekontrol og handel med kvoter, som er formet på en rigtig god måde. Derfor er det nærliggende at vi skeler til den islandske model i udformningen af vores eget fiskeri. Vi deler jo samme fiskerifarvand, og derfor har vi gode grunde til at samarbejde med islændingene omkring brugen af farvandet, som begge lande er økonomisk afhængige af.

Der blev også set på iværksætterånden, som islændinge er kendt for at have.

Vittus Qujaukitsoq:- Efter invitation fra Erhvervsrådet mellem Grønland og Island, fremlagde jeg sammen med den islandske Finansminister Bjarne Benediktsson behovet og mulighederne for et øget samarbejde på økonomi- og erhvervsområdet. Vi har gode grunde til at øget samarbejdet på disse områder.

 
Vittus Qujaukitsoq tog videre til det østlige Island for at kigge nærmere på Alcoas Aluminiumsværk i Fjardal og det tilhørende vandkraftværk, der har en forsyningskapacitet på 690 Mga Watt.

- Det er vores mål i Grønland at skabe et aluminiumsværk, derfor er det vigtigt at få indhentet inspirationer om aluminiumsværket og det tilhørende vandkraftværk i det østlige Island. I den forbindelse holdt jeg møde med Alcoa omkring deres planer om et aluminiumsværk i Grønland. Jeg mener at det er vigtigt, at se på den model er opført på Island med henblik på at kunne få opført samme model dog til tilpasset grønlandske forhold. Vi har fra Naalakkersuisut side, gjort det klart at vi vil realisere planen om aluminiumsværket i Maniitsoq.

Besøg i det islandske sundhedsvæsen var også på Vittus Qujaukitsoq´s rejseprogram.

- I forbindelse med akutte situationer har vi et samarbejde med det islandske sundhedsvæsen, og det islandske sundhedsvæsen oplyser at de faktisk har mulighed for at øge modtagelsen af akutte patienter fra Grønland. Landets centrale hospital har stort fokus på det videnskabelige forskning om hjertekar sygdomme og dermed kan modtage hjerte og kar-patienter fra Grønland. Der rådgives om ikke at transportere hjertepatienter over store afstande, derfor må vi vurdere om det ikke er en bedre løsning at sende vores hjerte og – karpatienter til behandling på Island, som ligger tættest på Grønland. Men da dette spørgsmål ligger udenfor mit ansvarsområde kan jeg ikke rigtig selv gøre noget, men kan se det gavnlige i naboskabet med Island og islændinges styrker på flere måder.

Se billedserie fra turen.