Medlemmer af Naalakkersuisut tur til Australien

 

To medlemmer af Naalakkersuisut; Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer, Jens-Erik Kirkegaard og Naalakkersuisoq for Miljø og Natur, Kim Kielsen rejste sammen med 4 medlemmer af Inatsisartut Råstofudvalg til Australien for at se på mineindustri og miljøbeskyttelse i udgangen januar 2014. Begge medllemer af Naalakkersuisut fortæller her om turens formål og hvad de har fået med hjem.

 

Interview med Jens-Erik Kirkegaard.

 

Naalakkersuisoq for Miljø og Natur, Kim Kielsen havde andre punkter og mærkesager under rejsen til Australien.

Kim Kielsen: - Under efterårssamlingen besluttede Inatsisartut at ophæve nultolerancen for uran, og det var udgangspunktet for vores orienteringsrejse til Australien - et land der beskæftiger sig med udvinding og eksport af uran.  En lignende delegation var på orienteringsrejse med samme formål til Canada i 2010.

Delegationens mål var at finde ud af hvordan australierne lovgiver på udvinding og eksport af uran, men også i beskyttelsen af miljøet og samfundet omkring mineindustrien. Australien er et af verdens største uraneksporterende lande sammen med Canada og Kasakhstan.

Kim Kielsen:- Under rejsen til Australien holdt vi møde med både myndigheder, videnskabelige institutioner og NGO-erne. Vi besøgte 4 byer, hvor man på hver sin måde beskæftiger sig med mineindustri. Derudover besøgte vi en uranmine, Olympic Dam. Det jeg især lagde mærke til under rejsen er deres meget strenge regler i forbindelse med udvinding og eksport af uran og andre mineraler. Alle små og større uheld skal der registreres og indrapporteres til de centrale myndigheder, især når der er uran med i spillet. Der er streng kontrol, hvor miljøbeskyttelsesorganisationerne slet ikke er udeladt. Alle er medaktører og lyttes til i forbindelse med kontrol af udvinding og eksport. Australien eksporterer uran til energi og sundhedssektorer og ikke til våbenindustrien. Uran bliver blandt andet brugt som delelement i instrumenter i sundheds og medicinalindustrien.

Delegationen besøgte også en af de største australske miner, Olympic Dam, hvor der udvindes kobber og guld, sølv og uran, som biprodukter. Minen ligger 550 km fra storbyen Adelaide og beskæftiger over 3.500 mennesker.

Kim Kielsen: - Sikkerheden i minen er meget streng, og alle der arbejder der, er udstyret med en lille mappe, der bruges til at notere, hver enkel lille ændring, hvis de støder på en. Vi blev oplyst at der aldrig er sket mærkbare uheld i løbet af de sidste 25 år.

Hvad vil du bruge de oplysninger og inspirationer du har opsamlet under rejsen?

Kim Kielsen:- Det skal bruges i forbindelse med en eventuel udvikling af Kuannersuit, hvor der jo findes uran som delelement til de mineraler. Alle de oplysninger vi har fået skal bruges som værktøjer i forbindelse med en eventuel udvikling og brug af mineralerne ved Kuannersuit i fremtiden.  Her tænker vi på den lovgivningsmæssige side, kontrollen, aktørerne og den videnskabelige viden der opbygges omkring en eventuel kommende mine. Australierne oplyste os at de gerne står klar med bidrag af ekspertise indenfor denne form for mindrift, hvis vi skulle få brug for det.  Selv FN´s repræsentant for kontrol med uran udvinding og eksport fra Australien står klar med eventuelle bidrag hvis vi få behov for det.

Kim Kielsen, Jens-Erik Kirkegaard og de 4 medlemmer af Inatsisartuts Råstofudvalg besøgte også byen Roxby Downs, en by med 4500 indbyggere, som ligger 16 km fra Olympic Dam minen. Var det ikke for minen, så ville der heller ikke være nogen by, siger indbyggerne, hvor flertallet er beskæftiget i minen.

 

Billeder fra Rejsen.