’Gå hjem møde’ skaber grobund for dialog

Miljoemoedet KK

 

Departementet for Miljø og Natur åbnede onsdag eftermiddag dørene for de mange virksomheder, der deltager i CSR Greenland, som er en sammenslutning af virksomheder der arbejder med samfundsansvar. Naalakkersuisoq for Miljø og Natur, Kim Kielsen, åbnede arrangementet og roste de tilstedeværende virksomheder for deres engagement i forhold til at gøre en aktiv indsats på miljø- og naturområdet.

Kim Kielsen udtrykte ønske om at styrke dialogen mellem virksomhederne og Departementet og udtaler i forbindelse med arrangementet: ”Jeg vil gerne understrege vigtigheden af, at der er virksomheder, der går foran og gør en aktiv og synlig indsats. Det skal kunne betale sig at gøre en indsats, og derfor vil de virksomheder der ikke løfter deres del af ansvaret, i fremtiden kunne forvente flere sanktioner, kontrol og tilsyn.”

Under ’Gå hjem mødet’ orienterede Miljøafdelingen om igangværende indsatser og initiativer på affaldsområdet, hvilket skabte livlig debat. Der var bred enighed om behovet for at stå sammen om at løfte indsatsen. Med virksomhedernes brede kontaktflade er de en vigtig platform til at nå ud med budskabet om et renere Grønland.

Også klimatilpasning var på dagsordenen, og både muligheder og udfordringer i forbindelse med ændringer i det arktiske klima blev debatteret. Herunder hvordan klimaforandringerne påvirker skibsfarten både positivt og negativt, for eksempel i form af nye sejlruter, adgang til naturressourcer og mulighed for besejling af nogle byer og bygder i en længere del af året.

Endelig blev deltagerne præsenteret for de nye muligheder for at afsætte elektricitet produceret fra vedvarende energi til det offentlige forsyningsnet.

Arrangementet er blevet til som en del af projektet Clean Greenland – Green Companies med CSR Greenland og Lotte Frank Kirkegaard i spidsen. Et projekt der har til formål at mindske miljøbelastningen fra de deltagende virksomheder, og som støttes af Selvstyret.

 

Ved yderligere spørgsmål, kan ministersekretær Karen A. Motzfeldt kontaktes på telefon: 346458 eller på mobil 562450

Email: karm@nanoq.gl