Krabbefiskeri ved kystnæregrænsen

Finn K 1

 

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Finn Karlsen: - Kystnære krabbefiskere skal have mulighed for at kunne fiske lige udenfor kystnæregrænsen.

De kystnære krabbefiskere har i dag kun mulighed for at fiske indenfor tre sømil grænsen. Ordningen har eksisteret mere end 10 år. Finn Karlsen vil gerne ændre på grænserne for krabbeområder.

- Det er på tide, at denne ordning bliver ændret, således, at kystnære krabbefiskere kan fiske lige udenfor den kystnære grænse.

Finn Karlsen mener desuden, at fiskefartøjernes størrelse og naturen vil sætte en naturlig grænse for, hvor langt de kan sejle ud.

- I dag fisker de kystnære krabbefiskere i meget begrænsede områder. Der vil være chancer for opdagelse af nye krabbefelter, hvis man åbnede for, at de kan fiske lige udenfor tre sømil grænsen. Endvidere vil der blive flere og større krabbefiskeområder i fremtiden.

Den kystnære krabbekvote for i år er i alt på 2.550 tons.

Naalakkersuisut besluttede forrige år at forhøje de kystnære krabbekvoter i forvaltningsområderne Sisimut og Nuuk-Paamiut, da kvoterne blev opfisket.

Der var 42 fiskere i 2013, som havde licens til at fiske indenskærs krabbefiskeri.