Vi skal arbejde sammen for et renere miljø

Kim kalender 2

 

Miljøbevidste borgere og et renere miljø er et af den nye Naalakkersuisoq for Miljø og Natur, Kim Kielsens vigtigste mål.  Hvert forår når sneen begynder at smelte kommer affaldet, der er smidt alle vegne i byens gader, til syne. Det ser ikke godt ud og til trods for forårsrengøring hvert år, så vender problemet tilbage blot efter kort tid. Kim Kielsen mener, at det er på tide, vi alle sammen viser medansvar for at gøre vores bygder og byer renere:  

 

- Vi har alle et ansvar for vores affald i byer, bygder og ude i naturen. Vi har alle et ansvar for at deponere affaldet på en forsvarlig måde. Hvis vi er vidne til for eksempel naboer, der smider deres affald ud i det fri, så skal vi lære at bruge vores pligt til at fortælle dem, at de godt må smide det på en forsvarlig måde. Det er på tide at vi alle sammen begynder at hjælpe hinanden med at udvise bedre ansvar for miljøet og naturen.

 

Departementet for Miljø og Natur er i gang med flere tiltag for at gøre miljøet renere.

 

Kim Kielsen: - Vi har også et mål om bedre udnyttelse af affald. Kommunerne er ansvarlige for affaldshåndteringen, men de kan ikke være helt alene om at løfte hele den store opgave. Alle skal være sammen om at løfte denne udfordring.

 

Problemet med affald i bybilledet er ikke noget nyt.  Kim Kielsen mener at det er dårlige vaner der gør det svært at holde byerne og bygderne rene.

 

- Vi er nødt til at vende vores måde at tænke og handle på. Affald alle vegne kan ikke længere accepteres. Borgerne, de offentlige og de private virksomheder er nødt til at sætte sig sammen og snakke om løsninger for at gøre op med affaldsproblemet.

 

I andre lande er man begyndt at genbruge affald. Hvordan kan vi indføre samme metode i Grønland?

 

Kim Kielsen: - Det står som et af målene i selve Affaldshåndteringsplanen. Kommunerne er allerede gået i gang med at håndtere elektronisk affald og metalskrot med henblik på genbrug. Men der skal mere til. Det er målet at få uddannet personale til at håndtere affaldet, da en stor del af affaldet har brug for at blive sorteret på en professionel måde. En bedre håndtering af affald betyder nye og flere arbejdspladser, og de kommuner, som arbejder målrettet for at komme dertil, fortjener stor ros.  De har taget skridtet, selvom lovgivningen omkring affaldshåndtering endnu ikke er helt på plads. Vi er også i samarbejde med kommunernes landforening (KANUKOKA) gået i gang med at modernisere selve Affaldshåndteringsplanen, så vi komme til at vide hvor vi skal starte.

 

Flere forbrændingsanlæg ude på kysten er ikke længere tidsvarende, og nogle er aldrig rigtig kommet i brug på grund af skader eller tekniske mangler og fejl.

 

Kim Kielsen: - Der findes steder hvor forbrændingsanlæggene ikke længere kan følge med til byens voksende affald, og dermed vokser dumpene. Vi sorterer heller ikke vores daglige affald. Madrester, affald, der kan genbruges, og affald som ikke kan genbruges, og som er svær at brænde af, smides sammen, og det gør at hele forbrændingsprocessen bliver besværlig og langsom. Vi må begynde at tænke på at sortere affaldet.

 

Hvad handler Departementet for Miljø og Naturs planer for fremtiden så om?

 

Kim Kielsen: - Vi er som sagt gået i gang med at opdatere Affaldshåndteringsplanen, men ansvaret for affaldet ligger hos kommunerne, og derfor er vi i Departementet gået i gang med at undersøge, hvor der skal afsættes midler til udviklingen af affaldshåndteringen. Når det ser ud, som det gør i dag, så har vi en kæmpe udfordring foran os, og det vil vi løse i tæt samarbejde med kommunerne og borgerne.