Radon og indeklima

-Naalakkersuisut føler et stort ansvar for at advare befolkningen om faren ved et for højt radonindhold i boliger og deraf følgende risiko for lungekræft senere i livet. Undersøgelser viser jo, at især i Narsaq og Qaqortoq kan være for meget radon i husene, udtaler Naalakkersuisoq for Boliger Siverth K. Heilmann.

Radon er en sundhedsskadelig og potentiel kræftfremkaldende luftart, der hverken kan ses, lugtes eller smages.

Undersøgelser viser at i Narsaq og Qaqortoq kan der forekomme forhøjede koncentrationer af radon i boligerne.

I forsættelse af tidligere udsendt informationsmateriale om radon, udgiver Departementet for Boliger nu tre kortfilm om emnet. De tre film vises på KNR TV.

Radon er en radioaktiv gasart, der siver op fra undergrunden. Der er således risiko for, at radon trænger ind i boligen. Verdenssundhedsorganisationen WHO skønner, at radon er den næst vigtigste årsag til lungekræft hos mennesker, kun overgået af rygning. Derfor er det vigtigt, at begrænse indholdet af radon i luften inde i bygninger.

WHO og de nordiske strålemyndigheder anbefaler, at indholdet af radon i bygninger ikke bør overstige 100 becquerel pr. kubikmeter.

I en planlagt revision af bygningsreglementet vil der være en anbefaling om, at der iværksættes forbedringer i eksisterende boliger, hvis radonindholdet i indeklimaet overstiger 100 becquerel pr. kubikmeter, i stedet for som nu 200 becquerel pr. kubikmeter.

Link til hjemmesiden om bygningsinformation: www.byginfo.gl

 

Med venlig hilsen

Siverth K. Heilmann

 

For yderligere oplysninger, kontakt: Ministersekretær Rebekka Kleemann: +299 482223