Ansøgningen fra Tanbreez Greenland A/S er ikke blevet afvist

Tanbreez

I et telegram fra Reuters er formand for Naalakkersuisut blevet citeret for, at Naalakkersuisut har afvist Tanbreez Greenland A/S` udnyttelsesansøgning. Her vil jeg gerne præcisere følgende:

”Det er ikke tilfældet. Tværtimod så er Naalakkersuisut og Tanbreez Greenland A/S gået i gang med at forhandle en udnyttelsestilladelse, herunder royaltybestemmelser med selskabet”, siger Aleqa Hammond, formand for Naalakkersuisut.

I forlængelse af råstoflovens bestemmelse om oparbejdning af mineraler i Grønland har Naalakkersuisut ønsket, at Tanbreez Greenland A/S laver yderligere miljømæssige (VVM) og samfundsmæssige (VSB) undersøgelser. Dette betyder ikke, at ansøgningen er afvist, men understreger blot, at Naalakkersuisut ønsker disse forhold bedre belyst.

Ifølge Råstofloven er det et vigtigt punkt, at hovedparten af processerne i videst muligt omfang skal ske i Grønland, så arbejdsopgaverne ikke bliver placeret udenfor landets grænser, hvor størstedelen af værditilvæksten sker.
”Hvis vi ukritisk tillader det, vil vi gå glip af mange gode arbejdspladser og skatteindtægter. Det kan eller vil Naalakkersuisut ikke acceptere”, kommer det fra Aleqa Hammond.