Naalakkersuisuts første nytårsreception i Bruxelles

Nytårsreception Bruxelles

Formanden for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond, var i dag vært ved Naalakkersuisuts første nytårsreception i Bruxelles.

Tale ved nytårsreceptionen på engelsk

Det er første gang, at Naalakkersuisut holder nytårsreception i Bruxelles, og der påbegyndes hermed en ny tradition. De inviterede til reception var alle relevante beslutningstagere fra EUs institutioner (rådet, kommissionen og parlamentet), ambassadører fra EUs medlemslande og andre aktører i Bruxelles med indflydelse på samarbejdet omkring Grønlands interesser ved EU. Foruden Formanden for Naalakkersuisut var Naalakkersuisut repræsenteret af Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, Nick Nielsen.

Formanden for Naalakkersuisut indledte receptionen med, at holde en tale om den aktuelle situation i Grønland samt Grønlands forhold til EU. 2014 er et vigtigt år hvad angår Grønlands relationer til EU.

1. januar trådte en ny associationsaftale i kraft mellem EU og de Oversøiske Lande og Territorier (OLT), som Grønland er en del af.

I 2014 vil Grønland også indgå en ny partnerskabsaftale med EU samt blive inkluderet i Kimberleyprocessens certificeringssystem for at modvirke illegal diamanthandel, gennem EU.

Formanden for Naalakkersuisut afsluttede sin tale med at pointere vigtigheden af partnerskabet med EU, som også åbner op for partnerskaber i hele verden gennem associationen for oversøiske lande og territorier.

Formanden mener dog ikke, at samarbejdet med EU bør begrænses til de nuværende partnerskaber; ”Grønland vil søge større adgang til EU’s programmer og styrke det nuværende EU samarbejde yderligere.”

Efter talen var der musikalsk underholdning i form af Nukâka Coster Waldau, Karina Møller og Aviaaja Lumholt. Receptionen var en stor succes. Der var i alt omkring 90 deltagere, heriblandt EU’s klimakommissær Connie Hedegaard og EU’s kommissær for udvikling Andris Pielbags.

Der blev også i forbindelse med reception afholdt møde med udviklingskommisær Pieblags, som blandt andet er ansvarlig for partnerskabsaftalen med Grønland, som på nuværende tidspunkt genforhandles. På mødet understregede Formanden for Naalakkersuisut vigtigheden af at EU’s støtte til uddannelsessektoren i Grønland fastholdes.

For yderligere informationer kontakt; Lida Skifte Lennert, mobil +32 499 99 9858

Formand tale

Formanden og kommissær pieblags

reception formand nnielsenhedegaard