Ny fordeling af hellefiskekvoter for 2014

Hellefiskefisker

Naalakkersuisut har ved møde den 19. december 2013 besluttet fordeling af hellefiskekvoten for 2014 for henholdsvis fartøjer og joller.

Idet talmaterialet benyttet under beslutningsgrundlaget ved efterfølgende gennemgang har vist sig at være behæftet med fejl, har Naalakkersuisut på ny besluttet med baggrund af nyere tal, en ny fordeling for henholdsvis fartøjer og joller.

Kvoten på hellefisk i det kystnære fiskeri er følgende for henholdsvis fartøjer samt for joller (kg.):

 

Fartøjer

Joller

Samlet kvote

Upernavik

3.500.304

4.499.696

8.000.000

Uummannaq

2.388.579

5.611.421

8.000.000

Diskobugten

4.794.128

4.205.872

9.000.000

Månedskvoter for joller indføres fra og med 1. januar 2014. Formålet er at udnytte kvoterne bedre således, at de kan vare hele året ud til gavn for både fiskere, producenter og beskæftigelsen i Qaasuitsup Kommunia.

Månedskvoterne til joller bliver fordelt således (kg.):

Måned

Upernavik

Uummannaq

Diskobugten

Januar

299.980

374.094

280.391

Februar

299.980

374.094

280.391

Marts

299.980

374.094

280.391

April

449.969

561.142

420.587

Maj

449.969

561.142

420.587

Juni

449.969

561.142

420.587

Juli

449.969

561.142

420.587

August

449.969

561.142

420.587

September

449.969

561.142

420.587

Oktober

299.980

374.095

280.392

November

299.980

374.096

280.392

December

299.982

374.096

280.393

 

4.499.696

5.611.421

4.205.872

Fiskeriet bliver stoppet, når månedskvoten er opfisket. Hvis kvoten i en måned ikke bliver opfisket, vil den ikke-opfiskede mængde blive overført til næste måned.

Såfremt fiskerne og producenterne kan blive enige om det, er departementet er for så vidt åbne over for at acceptere særskilte aftaler. Fiskerne og producenterne kan således indgå aftaler om at tilpasse sig til forholdene.