Nyt parti godkendt

Valgnævnet har modtaget det fornødne antal anmeldelser for Partii Naleraq. Der skal ifølge valglovens § 11, stk. 2 være mindst 964 gyldige anmeldere og der er indkommet anmeldelser der opfylder de krav, der er udstukket i valgloven.

Valgnævnet har derfor i dag godkendt Partii Naleraq som et parti.


Valgnævnet