Stop for narhvalsfangst

Stop for narhvalsfangst i Disko Bugtens forvaltningsområder og Uummannaq

Narhvalfangsten stoppes på grund af manglende fangstrapporteringer i Disko Bugten og Uummannaq.

Da fangerne i forvaltningsområdet Qeqertarsuaq og Uummannaq har fanget flere narhvaler, end hvad der er rapporteret, og end hvad kvoten tillader i Qeqertarsuaq, stoppes fangsten af narhvaler øjeblikkeligt i forvaltningsområderne.

I år har fangerne i forvaltningsområdet Qeqertarsuaq en narhvalskvote på 20.

En jagt – og fiskeribetjent fra Grønlands Fiskeri Licens Kontrol har i går, den 30. januar, informeret Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug om, at der er fanget 31 narhvaler i forvaltningsområdet Qeqertarsuaq. Hvilket er en overskridelse på 11 narhvaler.

Gentagne observationer af urapporterede fangster og reel overfangst fører nu til, at Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug sammen med Qaasuitsup Kommunia midlertidig stopper fangsten af narhvaler i alle forvaltningsområder i Disko Bugten og i Uummannaq.

Departementet har bedt kommunen om at tilbagekalde alle licenser til narhvalsfangst, der hermed er ugyldige, indtil efterforskningen er afsluttet, og alle fangstrapporter er modtaget.

De lokale fanger organisationer er inddraget i arbejdet med at indsamle alle fangstrapporter.

I områder med restkvoter under 25 narhvaler anmodes kommunerne om at uddele nummererede licenser i et antal tilsvarende forvaltningsområdets kvotestørrelse. Uddeling kan foregå via lodtrækning, turnus eller som fælleslicenser.

I henhold til Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler skal al fangst, bifangst og anskydning af hvid- og narhval rapporteres hurtigst muligt på det særmeldingsskema, der følger med licensen til den pågældende fanger.

Departementet gør opmærksom på, at kommunen er ansvarlig for at etablere en sikker kontrol af kvoter, således at kvoterne ikke overskrides, og at fangsten øjeblikkeligt standses, når kvoten er opbrugt.

Ved ulovlig fangst kan kommunens kvote for det pågældende eller efterfølgende kvoteår nedsættes.

Departementet vil yderligere gøre fangerne opmærksom på, at gentagne manglende fangstrapporteringer påvirker størrelsen af hvid- og narhvalfangstkvote i fremtiden.