Regionale kvoter for fangst af store hvaler 2014

Regionale kvoter for 2014 er som følgende efter endt høringsperiode og på indstilling af kvotefordelingsgruppen bestående af KNAPK, KANUKOKA og APNN. Jf. pressemeddelelse rundsendt d.19. december 2013 om overførsel vedr. evt. restkvoter. For Vestgrønland vil overførsel ske senere.

Finhval
Den totale kvote for Vestgrønland for 2014 er på 19 dyr. Fartøjer med teknisk godkendelse til finhvalfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. januar – 31. december.

 Finhval 2014    
 Vestgrønland* Fangst 2013  Kvoter 2014 
 Qeqertarsuaq  0  19
 Ilulissat  4
 Aasiaat  0
 Kangaatsiaq  0
 Sisimiut  2
 Maniitsoq  2
 Nuuk  0
 Paamiut  1
 Narsaq  0
 Qaqortoq  0
 * Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Qasigiannguit og Nanortalik har per 1. december 2013 ingen godkendte harpunkanonfartøjer

Grønlandshval
Kvote for grønlandshval i Vestgrønland for 2013 er på 4 dyr (2 + overførsel af 2 dyr fra ikke opfanget kvote fra 2013). Fortrinsvis fartøjer hjemmehørende i Disko Bugt med teknisk godkendelse til grønlandshvalfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. april – 31. december. For sikring af fangstudøvelse på forsvarlig vis vil der som i tidligere år blive stillet krav, der kræver tæt samarbejde mellem Selvstyre, Kommune og fangerne.

 Grønlandshvalen 2014     
 Vestgrønland*§ Fangst 2013   Fangst 2014
 Qeqertarsuaq  0  4
 Ilulissat  0
 Aasiaat/Kangaatsiaq  0
 Qeqqata  0
 Sermersooq  0
 * Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Qasigiannguit og Nanortalik har per 1. december 2013 ingen godkendte harpunkanonfartøjer
 § Fartøjer hjemmehørende i Qeqqata og Sermersooq kan ligeledes efter ansøgning til APNN deltage i fangsten i Disko Bugt  

Pukkelhval
Den totale kvote for Vestgrønland for 2014 er på 11 dyr (10 + overførsel af 1 dyr fra ikke opfanget kvote fra 2013). Fartøjer med teknisk godkendelse til pukkelhvalfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. januar – 31. december.

 Pukkelhval 2014     
 Vestgrønland* Fangst 2013 Fangst 2014 
 Qaasuitsup  1   2
 Qeqqata  2  3
 Sermersooq  4  3
 Kujalleq  2  3
 * Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Qasigiannguit og Nanortalik har per 1. december 2013 ingen godkendte harpunkanonfartøjer

Sildepisker
Vestgrønland
Den totale kvote for Vestgrønland for 2014 er på 164 dyr. Kvoten fordeles med 119 dyr til harpunkanonfartøjer og 45 dyr til fællesfangst. Fartøjer samt deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendt-gørelser kan fange i perioden 1. april – 31. december. Der arbejdes for at ændre gæl-dende bekendtgørelses § 10, stk. 1, således at sildepiskerfangsten kan foregår d. 1. marts – 30. november, begge dage inkl.

FÆLLES sildepisker 2014   Fangst 2013#  Kvote 2014
 Qaanaaq  1  1
 Upernavik  21  5
 Uummannaq  6  6
 Qeqertarsuaq  9  2
 Ilulissat  3  2
 Qasigiannguit  2  2
 Aasiaat  8  4
 Kangaatsiaq  4  4
 Sisimiut  3  3
 Maniitsoq  9  3
 Nuuk  5  3
 Paamiut  7  3
 Narsaq  4  2
 Qaqortoq  6  2
 Nanortalik  4  3
 # Overførsel af yderligere 47 dyr fra harpunkanonkvote til riffelfangstkvote i løbet af 2013 fangstsæson
 * Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Qasigiannguit og Nanortalik har per 1. december 2013 ingen godkendte harpunkanonfartøjer

Østgrønland
Den totale kvote for Østgrønland for 2014 er på 15 dyr (12 + overførsel af 3 dyr fra ikke opfanget kvote fra 2013). Deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepi-skerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. april – 31. december. Der arbejdes for at ændre gældende bekendtgørelses § 10, stk. 1, således at sildepiskerfangsten kan foregår d. 1. marts – 30. november, begge dage inkl.

 FÆLLES sildepisker 2014 
 Østgrønlandsbestanden* Fangst 2013  Kvote 2014 
 Ittoqqortoormiit  0  5
 Ammassalik  3  10
 * Ittoqqortoormiit og Ammassalik har per 1. december 2013 ingen godkendte harpunkanonfartøjer    

Jf. § 8, stk. 1 skal APNN genfordele evt. restkvoter per 1. september efter høring af KNAPK og KANUKOKA.

Betingelser for fangsten (www.lovgivning.gl)

Fangst af store hvaler skal foregå jvf.:

  • Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 7. februar 2013 om beskyttelse og fangst af store hvaler
  • Selvstyret bekendtgørelse nr. 12 af 16. juli 2010 om rapportering ved fangst og anskydning af store hvaler.

For yderligere oplysninger, kontakt:
Kontorchef Amalie Jessen, tlf: 34 53 04, email: amalie@nanoq.gl