Steen Lynges svar på åbent brev fra Brugseni og Pisiffik om fragtrater

- Brugseni og Pisiffik skriver i et åbent brev, at jeg fejlinformerer borgerne i sagen om RAL’s ansøgning om fragtratestigninger på 10 procent. De skriver, at fragtpriserne er steget med mere end 25 procent siden 2007, når alle gebyrer medregnes. Og de mener derfor, at min oplysning om at fragtraterne ikke er hævet siden 2009, er ukorrekt.

- Den samlede fragtpris består af søfragt, håndtering i afsender- og modtagerhavne, olie- og valutakurstillægget, MRN-gebyret samt investeringsbidraget. Mens fragtraterne består af søfragten og håndtering i afsender- og modtagerhavn. Og det er fragtraterne, som jeg refererede til. Efterfølgende har jeg erfaret, at fragteraterne steg i februar 2011 med 1,5 procent. Denne stigning havde RAL og Selvstyret desværre overset, udtaler Steen Lynge og fortsætter:

- Oplysningerne om fragtratestigningen på 1,5 % har ikke tidligere været til min rådighed, hvorfor jeg har været af den opfattelse, at der ikke var sket fragtratestigninger siden 2009. Denne oplysning har jeg givet videre i mit § 37-svar til Knud Kristiansen og Gerhardt Petersen. Det beklager jeg naturligvis.

Den samlede fragtpris, som kunden oplever, er steget med cirka 25 procent.

Her tegner olie- og valutakurstillægget sig for størstedelen af stigningen. Det er dog et tillæg, der reguleres efter brændstofpriserne. Priser som RAL ikke har kontrol over.

Selvstyret har endvidere i 2011 indført investeringsbidraget, som RAL opkræver på vegne af Selvstyret. Investeringsbidraget er med til at finansiere de nye bygdeforsyningsskibe.

Fra 1. januar 2013 har RAL indført MRN-gebyret. Det er et toldregistreringsgebyr, som er pålagt af EU.

Hverken investeringsbidraget eller MRN-gebyret indgår i driften af RAL.

- Jeg medgiver, at for erhvervslivet og den enkelte forbruger er sondringen mellem fragtrater og de samlede fragtpriser, inklusiv diverse tillæg, underordnet, siger Steen Lynge og fortsætter:

- Jeg er som politiker opmærksom på, at fragtraterne skal sikre RAL en sund drift. Men Naalakkersuisut vil kun tillade fragtratestigninger, hvis der ikke er andre muligheder.
Naalakkersuisut er derfor ved at undersøge, hvilke alternativer der er til fragtratestigninger. Naalakkersuisut har derfor endnu ikke forholdt sig til den anmodede stigning. Fragtratestigningen i 2011 vil indgå i den videre behandling af RAL’s ansøgning.