Seks nye fiskerikontrollører

Fiskerikontrollører

Grønlands Fiskerilicenskontrol markerer i dag, fredag den 24. januar afslutning for seks nye fiskerikontrollører, som har gennemgået en treårig teoretisk del af deres uddannelse.

Det er første gang, at Selvstyrets Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug uddanner grønlandske fiskerikontrollører.

Uddannelsen har fundet sted dels i Danmark og Grønland. De har i forbindelse med deres uddannelse vekslet mellem praktik og teori.

De var en del af det danske uddannelseshold, som fik overrakt uddannelsesbeviser fra Natur Erhvervsstyrelsens fiskerikontroluddannelse, fredag den 10. januar, i Roskilde.

De grønlandske fiskerikontrollører vil snart blive en del af det daglige billede i havnene og på kysten, hvor deres opgaver vil være kontrol af fartøjer og fangst.

Fiskerikontrollørerne vil også forestå hygiejnekontrollen af de grønlandske fartøjer, hvor de kontrollerer, at fangsten er behandlet korrekt og hygiejnisk, og om opbevaringsforholdene lever op til de gældende krav.

Uddannelsen falder sammen med indførslen af observatørordningen i fiskeriet for 25 år siden.