Møde med den danske statsminister

Formand for Naalakkersuisut Aleqa Hammond og Statsminister Helle Thorning Smith

Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond mødtes onsdag den 8. januar med den danske statsminister i København.

Formanden for Naalakkersuisut og den danske statsminister Helle Thorning-Schmidt havde i dag møde, hvor de drøftede aktuelle sager i det dansk-grønlandske forhold. Bl.a. fik de drøftet forsoningskommissionen, situationen for de juridisk faderløse, forholdet til EU, opfølgning på uran-samarbejdet og Kongerigets kontinentalsokkelkrav.

Vedrørende situationen for de juridisk faderløse, fremhævede formanden for Naalakkersuisut vigtigheden af at der skabes en reel klarhed om hvordan de juridisk faderløse hvis fædre ikke længere lever, kan kompenseres af den danske stat for den uretfærdig-hed som de er blevet udsat for.

I forhold til EU, var formanden for Naalakkersuisut og den danske statsminister enige om at det er af meget stor vigtighed at EU-landene gøres opmærksom på effekterne af EU’s sælskindsforbud for den grønlandske befolkning og økonomi. Danmark vil i den aktuelle situation hvor WTO har underkendt EU’s sælskindsforbud med tilhørende inuit-undtagelse, arbejde for at der i EU nu langt om længe tages reelle hensyn til Grønlands behov på området.

I forhold til Grønlands råstoffer, blev det på mødet bekræftet af den danske statsminister at Danmark anerkender at Grønland har overtaget det fulde ansvar for råstofområdet, og at Grønland siden vedtagelsen af selvstyreloven i 2009 og overtagelsen af råstofområdet i 2010 har den fulde kompetence på området. Den danske statsminister anerkendte derfor også at det ikke bliver aktuelt med udarbejdelse af generelle samarbejdsaftaler på området.

Vedrørende uran, var formanden for Naalakkersuisut og den danske statsminister enige om at forhandlingerne om en dansk/grønlandsk samarbejdsaftale skal intensiveres og at målsætningen både for Danmark og Grønland er at aftalen skal ligge klar i anden halvdel af 2014, samt at den nødvendige nationale regulering, også i forhold til internationale forpligtelser som påligger rigsfællesskabet, skal ligge klar inden for de næste to år. Særligt i forhold til miljø og sundhed understregede formanden for Naalakkersuisut at Grønland vil sikre at de allerhøjeste standarder internationalt på området skal efterleves af alle aktører i Grønland.

Kongerigets kontinentalsokkelkrav for området nord for Grønland blev også drøftet på mødet. Formanden for Naalakkersuisut og den danske statsminister var enige om at det i forhold til området nord for Grønland vil være vigtigt løbende at være opmærksom på det tilsvarende arbejde som i disse år foretages af andre lande i regionen.

Formand for Naalakkersuisut Aleqa Hammond udtalte efter mødet:

- Vi har i dag haft et godt og konstruktivt møde, hvor vi har drøftet aktuelle sager i det grønlandsk-danske forhold.

Jeg synes det er vigtigt at vi i dag har drøftet det kommende forsoningsarbejde, som Inatsisartut har vedtaget at igangsætte. Jeg synes at Danmark også har en vigtig rolle at spille i den kommende proces.

I forhold til situationen for de juridisk faderløse, har jeg overfor den danske statsminister gjort klart at situationen for de juridisk faderløse hvis fædre allerede er døde, skal klar-gøres. Det er urimeligt, at der ikke fra dansk side tages stilling til den indlysende uret-færdighed som de er blevet udsat for af den danske stat.

Jeg er glad for statsministerens tilkendegivelse af at Grønland har overtaget det fulde ansvar for råstofområdet, og at spørgsmål vedrørende uran afklares i fælles forståelse. Jeg har noteret mig statsministerens tilkendegivelse af at der ikke generelt skal udarbej-des samarbejdsaftaler på råstofområdet. I den forbindelse, er det vigtigt at Ole Spier-manns ekspertresponsum vedrørende urankompetencespørgsmål har bragt os nærmere en brugbar definition af de spørgsmål som Danmark er inde over i det fremtidige uransamarbejde”.