Kursus for Socialudvalgsmedlemmer

Naalakkersuisoq for Familie og Justitsvæsen Martha Lund Olsen har inviteret Socialudvalgsmedlemmerne fra alle kommunalbestyrelser samt Socialchefer til kursus i dagene 29. 30. & 31. januar 2014 på Hotel Hans Egede hverdag kl. 09-16.00.

Formålet med kurset er, at drøfte fælles fremtidige visioner indenfor socialområdet. Fokus vil i særlig grad være på f.eks. sagsbehandlingsformen i socialforvaltningerne, arbejdet med familier, børn og ungesager, alderspension/førtidspension, handicappede, og langtidsledige. Derudover vil der blive gennemgået lovgivning indenfor sociallovgivningen.