Om Ombudsmandens undersøgelse

Formandens Departement tager Ombudsmandens undersøgelse til efterretning

Den 24. september 2013 har Ombudsmanden for Inatsisartut bedt Formandens Departement om at redegøre for baggrunden for departementets beslutning om at offentligøre advokat Niels Hansen Damms udredning af 21. august 2013 af personalesagerne vedrørende den tidligere retschef og den tidligere pressekoordinator. Formandens Departementet blev endvidere bedt om at redegøre for hvilke overvejelser departementet  gjorde sig i forbindelse hermed - blandt andet med hensyn til reglerne om tavshedspligt.

Den 15. november 2013, efter tiltrædelsen af en ny retschef, sendte Formandens Departement en sådan redegørelse til ombudsmanden.

Formandens Departement tilkendegav i redegørelsen blandt andet, at departementet finder at offentliggørelsen af udredningen var velegnet til at give en almindelig og bred offentlig orientering om sagen for derigennem at bidrage til offentlighedens og pressens muligheder for at kunne vurdere hele forløbet på et oplyst grundlag.

Formandens Departement tilkendegav endvidere, at departementet forud for offentliggørelsen burde have forelagt udredningen for den tidligere retschef med oplysninger om, at departementet påtænkte at offentliggøre udredningen, idet departementet herunder burde have givet den tidligere retschef mulighed for at fremkomme med eventuelle bemærkninger til udredningen. Det uanset at han tidligere havde tilkendegivet, at han ikke ønskede at medvirke til udredningen på samme betingelser som blev tilbudt de øvrige medvirkende personer.

Formandens Departementet beklagede i redegørelsen, at dette ikke skete.

Den 27. december 2013 afsluttede Ombudsmanden for Inatsisartut sin undersøgelse af offentliggørelsen.

Ombudsmanden fandt, at offentliggørelsen af advokatudredningen næppe var i strid med de almindelige regler om tavshedspligt i den offentlige forvaltning.

 

 

Ombudsmanden noterede sig samtidig, at Formandens Departement havde beklaget, at departementet ikke forud for offentliggørelsen forelagde den tidligere retschef udredningen med oplysning om, at departementet påtænkte at offentliggøre udredningen og gav den tidligere retschef mulighed for at fremkomme med eventuelle bemærkninger til udredningen. Ombudsmanden har også vurderet, at dette havde været mest hensynsfuldt og derved bedst stemmende med princippet om god forvaltningsskik.

Samtidig har ombudsmanden noteret sig, at der flere steder i den eksterne advokatudredning er ”ganske subjektive betragtninger” om den tidligere retschef. Ombudsmanden finder det beklageligt og stridende mod god forvaltningsskik, at disse betragtninger blev offentliggjort. Dette tager Formandens Departement til efterretning uden yderligere bemærkninger.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Svend Hardenberg

Departementschef