Om OLT

Formanden for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond, mødtes i dag med Præsidenten for Associationen af Oversøiske Lande og Territorier (OLT) samt lederen i OLT bureauet.

Ved oversøiske lande og territorier (OLT) forstås lande og territorier, som har en særlig forbindelse med EU’s medlemslande. Associationen dækker over 26 lande og territorier med tilhørsforhold til henholdsvis Frankrig, Holland, England og Danmark. Grønland sidder, i form af Grønlands Repræsentation i Bruxelles, i Bestyrelsen for OLT, og er formand for arbejdsgruppen for miljø, klimaforandringer og naturkatastrofer.

Præsidenten for OLT bestyrelsen, Cedrick Tilma fra Aruba, præsenterede i dag OLT’s prioriteter for Formanden for Naalakkersuisut. Bestyrelsen vil i det indeværende år fokusere på at øge associationens synlighed i EU’s institutioner. For at fremme dette har man ved OLT’ernes sidste ministermøde i december etableret en politisk hovedbestyrelse bestående af tre politiske ledere fra OLT landene.

Derudover informerede lederen i OLT bureauet, Pierre Berthelot, om de konkrete arbejdsopgaver i forlængelse af de politiske prioriteter. Bureauret bistår OLT bestyrelsen, primært med kapacitetsopbygning og øget kommunikation med EU’s institutioner. Kapacitetsopbygning sikres blandt andet ved at Bureauet tilbyder trainee pladser til professionelle og studerende fra OLT landene. Pierre Bethelot håber via denne ordning fremtidigt, at modtage en grønlandsk trainee i Bureauret.

Formanden for Naalakkersuisut præsenterede herefter Grønlands ønsker med OLT samarbejdet. Grønland har i medfør af sit OLT Formandskab i 2012, sat fokus på politisk synlighed og grøn vækst, en linje som man ønsker, at fortsætte. Formanden pegede desuden på forskning i havområder og fiskeri som et muligt samarbejdsområde. Bestyrelsesformanden tog positivt imod dette forslag og vil bringe budskabet videre i bestyrelsen.