Om bæredygtig udnyttelse

Kabalen om bæredygtig udnyttelse i en tid med globale klimaforandringer

Naalakkersuisoq for Miljø og Natur, Kim Kielsen afholdte i dag reception på Grønlands Repræsentation i Danmark. Anledningen var udgivelse af rapporten omhandlende en vurdering af den arktiske biologiske mangfoldighed – Arctic Biodiversity Assessment (ABA).

Billede: Kim Kielsen og doktor scient Hans Meltofte fra Aarhus Universitet.

Foto: Carsten Egevang.

I maj 2013 offentliggjorde Arktisk Råd ved Ministermødet den foreløbige videnskabelig rapport, der sammenfatter status og udviklingen for den arktiske natur. Det er første gang at der er lavet en sådan analyse for det arktiske område. Det ses som en stor og vigtig milepæl for det arktiske samarbejde.

Hovedkonklusionen i rapporten er, at de pågående klimaforandringer er den største trussel mod naturen i Arktis. Selvom de arktiske økosystemer og arter formentlig er mere robuste overfor klimavariationer end mange andre steder i verden, overstiger de forventede klimaændringer sandsynligvis, hvad arterne kan tilpasse sig. Rapporten konkludere også, at der fortsat er arter som trods aktiv forvaltning stadig har bestande der er stærkt reduceret, som følge af overudnyttelse.

Rapporten har en række anbefalinger med det formål at sikre den biologiske mangfoldighed samt tilstræbe tilstrækkelig viden, som skal danne grundlag for den fremtidige naturforvaltning i Arktis. En af anbefalingerne er at sikre at arter kan opnå sunde og robuste bestandstørrelser, således at disse arter kan modstå de omfattende klimaændringer. 

Naalakkersuisoq ønskede i forbindelse med udgivelsen at benytte lejligheden til at takke samarbejdsparter herunder forskere og organisationer for deres bidrag til dette omfattende værk.

Naalakkersuisoq Kim Kielsen udtaler: ”ABA’en konkluderer, at klimaforandringer er den største trussel mod naturen. 

Men desværre er der stadig nogle arter der ikke udnyttes bæredygtigt. Det er vigtigt at fremhæve den menneskelige faktor i vores ageren i vores natur. Én ting er klimaændringerne og de tilpasninger vi i den forbindelse skal arbejde med. Én anden faktor er en ikke bæredygtig udnyttelse af forskellige arter. Rapporten viser at der  trods en aktiv forvaltning mod en bæredygtig udnyttelse stadig er tilbagegang i bestande hos nogle arter. Det er for mig vigtigt at sikre at vi skal leve i harmoni og i respekt for naturen og de levende ressourcer. Og det er vigtigt for mig at vi ikke stopper her - rapporten fremhæver at det nytter at gøre en aktiv målrettet indsat. Vi har været meget opsatte på at sikre en bæredygtig udnyttelse af vores levende ressourcer – vi er på vej i den rigtige retning og vi skal forsætte den vej” afslutter Naalakkersuisoq Kim Kielsen.

Rapporten udgives af arbejdsgruppen Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF) under Arktisk Råd. Under Grønlands formandskab i 2006-2009 blev dette store projekt igangsat med mere end 250 personer fra 15 lande som har bidraget. Det har taget mere end 6 år af få rapporten færdig og kostet mere end 20 mio. kr. at udarbejde.   

Læs Kim Kielsens Tale.

 

Læs Rapporten her.