Kat aflivet

Kat bundet i frostvejr – måtte aflives pga. svære forfrysninger

Om det var ondskab eller manglende omtanke vides ikke, men resultatet er det samme for den lille kat, der blev bundet til en trappe i Qinngorput, Nuuk og efterladt alene i frostvejret. Da nogle forbipasserende fandt den, havde den pådraget sig så svære forfrysninger, at den ikke stod til at redde, men måtte aflives.

Ovenstående hændelse er politianmeldt. Det er en overtrædelse af Dyreværnsloven at efterlade en kat på den måde. Dyr skal behandles omsorgsfuldt og beskyttes mod smerte og lidelse. Katten i denne historie har uden tvivl været igennem forfærdelige lidelser pga. menneskers manglende ansvarstagen.

Vi opfordrer alle til at passe godt på deres kæledyr. Og husk forældre har ansvaret for, at deres børn behandler dyrene ordenligt! Hvis man vil skille sig af med et kæledyr, skal dette gøres på forsvarlig vis, f.eks. ved at kontakte kommunens hundeinspektør. 

Herreløse dyr i Nuuk kan efter aftale indleveres til Dyrenes Venner.