Positivt samråd om de juridisk faderløse

- Jeg tror på, at vi kommer tættere på en politisk løsning i sagen om de juridiske faderløse, sagde formanden for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond, og siger:

- Det må sikres, at en gennemførelse af lovforslaget ikke bliver trukket i langdrag.

Samtidig understreger formanden for Naalakkersuisut, at hun på mødet med statsministeren også havde givet udtryk for, at der fortsat udestår spørgsmålet om kompensation til de personer, der med forslaget får mulighed for at fastslå faderskabet gennem et sagsanlæg, men uden mulighed for at tage arv, fordi at faderens dødsbo allerede er afsluttede på tidspunktet for sagsanlægget. Dette forhold er endnu ikke drøftet til ende, og det er aftalt, at det igen tages op særskilt.

- Fremadrettet vil en løbende politisk opfølgning fra alle grønlandske parter, herunder fra vores medlemmer af Folketinget, være med til at understøtte sagens positive fremdrift. Også pressens bevågenhed og interesse for sagen vil naturligvis have betydning herfor, siger formanden for Naalakkersuisut.

Formanden for Naalakkersuisut mener, at principper om ligebehandling, lige rettigheder, herunder menneskerettigheder, skal være gældende for alle borgere i riget uanset tilhørsforhold. Aleqa Hammond har grund til at tro, at Grønland står sammen om den politiske linje i kampen for de juridiske faderløse.