Møde med EU’s miljøkommissær

Aleqa Hammond og Janez Potočnik

Møde med EU’s miljøkommissær Janez Potočnik om sæler og hvaler

Formanden for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond holdt onsdag den 15. januar, inden afholdelsen af Grønlands Nytårsreception i Bruxelles, møde med EU miljøkommissær Janez Potočnik i EU’s hovedkvarter i Bruxelles.

Formanden for Naalakkersuisut og EU’s miljøkommissær holdt onsdag møde for at drøfte WTO kendelsen over EU’s sælskindsforbud med tilhørende inuit-undtagelse, samt Grønlands hvalkvoter og samarbejdet i IWC.

Formanden for Naalakkersuisut fremhævede vigtigheden af både hval- og sælfangst for grønlandsk bevarelse af livsgrundlag i bygderne. Grønland har altid varetaget jagten på disse dyr med fuld efterlevelse af bæredygtighedsprincippet. Formanden for Naalakkersuisut forklarede hvordan grønlandske fangere er afhængige af indtægterne fra fangsten for at kunne opretholde et liv i værdighed. EU’s beslutninger både med indførelse af sælskindsforbuddet og med den førte politik i IWC har store konsekvenser for grønlandske fangeres økonomi.

Især sælskindsforbuddets indførelse i 2009 har haft ødelæggende konsekvenser for Grønland, og EU’s implementering af sælskindsforbuddets inuitundtagelse har været for langsom. Først i 2013 er Grønland blevet certificeret til at sælge sælskind på EU’s markeder, og nu har WTO kendelsen i december over EU’s sælskindsforbud med tilhørende inuit-undtagelse stillet spørgsmålstegn ved lovligheden af EU’s regler.

EU’s miljøkommissær gjorde rede for EU’s intentioner – som bygger på princippet om bæredygtighed – både hvad angår sæler og hvaler. De negative effekter for det grønlandske samfund som blev forklaret for ham, gjorde dog et stærkt indtryk.

EU har tænkt sig kraftigt at forsvare inuitundtagelsen overfor WTO, da EU mener at for-buddet med inuitundtagelse overholder WTO regelsættet. EU ønsker ikke at Grønland skal forlade IWC.

Formand for Naalakkersuisut Aleqa Hammond udtalte vedrørende WTO kendelsen over EU’s sælskindsforbud efter mødet:

“Det er meget vigtigt at når EU siger de lægger vægt på principper som bæredygtighed, at de beslutninger som EU så også politisk træffer, lever op til EU’s egne principper.

Jeg er glad for at EU Kommissionen nu er parat til at lytte til vore argumenter vedrøren-de de negative konsekvenser af EU’s importforbud overfor sælskind. Det grønlandske samfund er blevet voldsomt påvirket af forbuddet.

EU Kommissionen må arbejde for at sælskindsforbuddets inuitundtagelse ikke forringes yderligere, samt at forholdene på det europæiske marked for sælskind forbedres væsentligt i de kommende år.”

På mødet blev der også diskuteret isbjørne samt EU’s ønske om observatørstatus i Arktisk Råd.