Anlægs- og Renoveringsfonden

Møde med Grønlands Arbejdsgiverforening om Anlægs- og Renoveringsfonden

Naalakkersuisoq for Boliger Siverth K. Heilmann har holdt møde med Grønlands Arbejdsgiverforenings direktør, Brian Buus Pedersen, hvor man blandt andet drøftede en forbedring af styringen af Anlægs- og Renoveringsfonden samt muligheden for at afholde en bygge- og anlægskonference i 2014.

- Vi er meget enige om, at der bør mobiliseres nogle stærke faglige kompetencer som kan analysere den nuværende situation og komme med anbefalinger, der understøtter en mere effektiv projektering og udmøntning af de på Finansloven afsatte anlægsbevillinger – og endeligt et afløb, der afspejler den politiske prioritering, udtaler Naalakkersuisoq for Boliger Siverth K. Heilmann.

På mødet var der enighed om, at imødekomme bygge- og anlægsbranchens behov for forbedret information omkring de enkelte projekter i Anlægs- og Renoveringsfonden.

Endeligt blev der enighed om, at arbejde for afholdelse af en bredt forankret bygge- og anlægskonference i 2014, hvor nogle af emnerne vil være øget brug af grønlandske byggematerialer, fokus på byggeriets kvalitet, bedre byggeledelse og tilsyn, branchens omstillingsparathed og mobilitet, bedre og mere effektiv anlægsplanlægning.

- Mødet med Grønlands Arbejdsgiverforening foregik i god tone med gensidig respekt og jeg glæder mig til det fortsat gode, konstruktive og resultatorienterede samarbejde med Grønlands Arbejdsgiverforening, slutter Naalakkersuisoq for Boliger Siverth K. Heilmann.