1500 tons landingspligtige hellefisk til fordeling

Der kan fanges 1.500 tons mere hellefisk i Baffin Bugten i forhold til forrige år. Ansøgningsfristen udløber den 28. januar.

Den havgående hellefiskekvote i år er på 8.000 tons. Den biologiske rådgivning er forhøjet med 1.500 tons i forhold til 2013. Den forhøjede kvote gøres 100 procent landingspligtig. Alle fangster af hellefisk skal således landes til landanlæg i Grønland til videreforarbejdning.

”Den landingspligtige kvote kommer i offentligt udbud, således, at alle der kan fiske kvoten og lande og forarbejde hele fangsten kan komme i betragtning. Betingelserne i forhold til ejerforhold, GR-registrerede fartøjer og besætning med videre skal være opfyldt.”

Det meddelte Naalakkersuisut den 8. november 2013.

Departementet har siden modtaget en række ansøgninger.

 

Det skal hermed for en sikkerheds skyld med henvisning til fiskerilovens paragraf 22 meddeles, at muligheden for at søge om de 1.500 tons hellefisk udløber mandag den 28. januar 2014.

 

Det skal klart i ansøgningen meddeles hvor man forventer at lande fangsten og hvor mange arbejdspladser man forventer at skabe på årsbasis på det grundlag.    

 

Oplysninger om ejerforhold, GR-registrerede fartøjer, bemandingskrav kan oplyses ved særskilt henvendelse til departementet.