Grønland og Norge diskuterer samarbejde indenfor fiskeriet

Aleqa og Aspaker 1

 

Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond er i disse dage i Tromsø hvor hun tirsdag 21. januar er en af hovedtalerne ved Arctic Frontiers konferencen som i år har fokus på menneskenes rolle i Arktis. Under sin deltagelse ved Arctic Frontiers konferencen holdt formanden for Naalakkersuisut i dag møde med den norske fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

På mødet drøftede formanden for Naalakkersuisut og den norske fiskeriminister sager af fælles interesse. Bl.a. diskuterede de klimaforandringerne og vigtigheden af at der i de kommende år etableres en ramme som sikrer at et eventuelt kommende fiskeri i det Arktiske Ocean sker med fuld hensyntagen til den biologiske rådgivning, således at grundlaget for de grønlandske fiskeressourcer ikke undermineres af udefrakommende fiskere i takt med at klimaforandringer åbner det Arktiske Ocean op for fiskeri.

Grønland er 24.-26. februar vært for et møde i Nuuk mellem de fem Arktiske kyststater hvor landene vil forsøge at komme nærmere en fælles forståelse af de udfordringer de sammen står overfor. Elisabeth Aspaker bekræftede at Norge ser frem til mødet, og at de vil bidrage konstruktivt til at der etableres de nødvendige rammer som kan beskytte de fem Arktiske kyststaters fiskeri, også i en fremtid hvor klimaet har ændret ved adgangen til ressourcerne.

Fiskeriminister Aspaker og formanden for Naalakkersuisut bekræftede deres tilfredshed med den grønlandsk-norske bilaterale aftale på fiskeriområdet. Det er vigtigt for Grønland at vi også fortsat udvikler vores kompetencer i forhold til torskefiskeriet i Barentshavet, og at samarbejdet omkring forskning og biologisk rådgivning intensiveres.

I forhold til det grønlandske forsøgsfiskeri på makrel og sild ud for Østgrønland anerkendte fiskeriminister Aspaker at Grønland inden for en årrække vil skulle søge optagelse som kyststat i de regionale forhandlinger om både makrel og sild.

I forhold til EU’s sælskindsforbud, var formanden for Naalakkersuisut og fiskeriminister Elisabeth Aspaker enige om at indførelsen af EU’s sælskindsforbud i 2009 havde været beklageligt. Formanden for Naalakkersuisut gjorde rede for de enorme konsekvenser dette forbud havde medført for de grønlandske fangeres vilkår, og apellerede til forståelse fra Norges side i forbindelse med den verserende WTO-sag, hvor Norge og Grønland står på hver sin side i forhold til bevarelsen af EU’s inuitundtagelse.

 

I forhold til Norges rolle som et vigtigt Arktisk olieland som har bevaret og udviklet et effektivt fiskerierhverv, udtrykte formanden for Naalakkersuisut ønske om et tættere samarbejde som kunne bygge på den eksisterende samarbejdsaftale mellem det norske Oljedirektorat og Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked. Dette blev positivt imødekommet, hvor Norge anmodede Grønland om at komme med konkrete forslag til hvorledes samarbejdsområderne kan udbygges yderligere.

Formand for Naalakkersuisut Aleqa Hammond udtalte efter mødet:

”Det er vigtigt at vi beskytter de fiskeriressourcer som vi skal leve af, også i fremtiden.

Norge har vist os et godt eksempel på at det er muligt at være både en fiskenation og en olienation på samme tid.

Jeg er glad for det tætte samarbejde som der finder sted mellem vore lande, både indenfor fiskeriet og indenfor udviklingen af vores olieaktiviteter.”

I morgen holder formanden for Naalakkersuisut i forbindelse med sin tale ved Arctic Frontiers konferencen bilateralt møde med Norges statsminister Erna Solberg.

 

Aleqa Hammond,

Formand for Naalakkersuisut

 

For yderligere kontakt via:

Direktør Kai Holst Andersen, Udenrigsdirektoratet, Mobil +45 40 17 82 93