Undersøgelse af lomvie fangst i Nuuk

Appat Lomvier

 

Undersøgelse af lomvie fangst i Nuuk

Naturinstituttets seneste undersøgelse af lomvie bestanden, der udkom i begyndelsen oktober 2013 viser at antallet af bestanden er i faretruende tilbagegang i nogle af lomvie kolonierne på kysten. Undersøgelsen viser at ynglende lomvier sammenlagt er gået tilbage med 15 % fra ca. 1990 til i dag. Antallet af lomvier visse lokale steder helt op til 74 %. Det betyder at ynglebestande i 12 ud af de 19 kolonier i Grønland er gået tilbage. I samme periode var 5 kolonier udryddet. Derfor rådgiver biologerne om at få lomvie bestanden enten totalfredet i 10 år eller få forkortet fangsttiden fra 10. oktober til 10.november med ingen forårsjagt i hele Grønland, undtagen Qaanaaq området.  Udfra denne Rapport og efterfølgende debat besluttede jagtbetjent i Nuuk, Per Nukaaraq Hansen at undersøge forholdet mellem salg af lomvier på brættet og fangstrapporteringerne. Han fandt ud af at der fanges flere lomvier end det antal man må fange, og fra egne observationer og de oplysninger han har fået af fangerne konstaterer han at antallet af anskudte lomvier også er steget. Per Nukaaraq Hansen fortæller her om sin undersøgelse, hvortil kommentar fra formanden for Nuuks lokale fisker – og fanger forening NAPP, Johannes Heilmann, fanger Jørgen Inuusuttoq og Kontorleder for Departementet for Fangst, Amalie Jessen er indhentet.

Per Nukaaraq Hansen: - Jeg undersøgte antallet af de lomvier der bliver solgt på brættet og den rapporterede fangstmængde og kunne se at der er uoverensstemmelser i tallene. Det handler ikke kun om de lomvier som var fanget af erhvervsfangerne, men også af fritidsjægerne. Der var fanget ca. 10.000 lomvier mellem 2012 og 2013. Gennem brættets beregninger kan det ses at der er solgt flere end de antal man må fange. For eksempel kan der være fanget de dobbelte af, hvad de man må fange pr. dag.

Lomvie sælges ikke kun på brættet, da fangerne også sælger fangsten til virksomheder og institutioner, men der er også andre steder hvor lomvier sælges, for eksempel foran butikkerne.

Per Nukaaraq Hansen: - Derfor kan det være svært at føre kontrol med, hvor meget der egentlig fanges.  Derfor har jeg holdt møde med den lokale fisker og fanger forening for at indlede dialog for at løse problemet, men i sidste ende er de politikerne som skal beslutte for hvad der skal gøres.

Per Nukaaraq Hansen har også bemærket at antallet af anskudte lomvier er steget. I 2012 indførtes en ny bekendtgørelse om brugen af stålhagl i stedet for blyhagl, han mener at denne ændring kan være skyld i stigningen af de anskudte lomvier.

- Den nye bekendtgørelse har en overgangsperiode på 2 år, hvor salget af blyhagl indstilles i alle butikker pr. 1. april og brug af blyhagl fuldstændig indstilles pr. 1. oktober i år. Nogle af fangerne, der allerede er begyndt at bruge stålhagl siger at, det er svært at brug dem, da fuglene dør først efter andet og ikke første skud. Med blyhagl dør fuglene ved første skud. Stålhaglene er lettere end blyhagl, og derfor bruges der patroner med større hagl for at dræbe ved første skud, og det betyder også større huller i fuglen. Derfor stiger antallet af anskudte, som ikke er så godt for bestanden.

Vi kan købe lomvier på brættet, men ser også at de sælges udenfor butikkerne, hvilken af de to salgsmetoder følger reglerne?

Per Nukaaraq Hansen: - Det er kun erhvervsfangerne der må sælge deres fangst. Men salget af lomvier i Nuuk er meget mere komplekst i forhold til salg i andre byer, da Nuuk er meget større. Salget i Nuuk er det højeste på kysten. Kontrol med salg og fangstmængde kan forbedres, hvis man kan føre kontrol med begge.

Fangstbetjentene kan ifølge reglerne undersøge fangernes og fritidsjægernes fangstrapporteringer og fangster for at sikre sig om erhvervsfangerne overholder dagskvoten på 30 lomvier og fritidsjægernes dagskvote på 5 lomvier. 

Et af medlemmerne i Nuuks lokale fisker- og fangerforening Jørgen Inuusuttoq:

- Det er mishandling at bruge stålhagl, da man skal skyde flere gange for at dræbe, og det betyder også flere anskudte fugle, selvom det ikke er formålet.

Formanden for Nuuks lokale fisker- og fangerforening, Johannes Heilmann mener det er beklageligt med overfangst af lomvier i Nuuk.

- Desværre er det påstået at det er sådan at nogle fangere, som følge af den lange distance mellem byen og fangstedet har valgt at fange flere end den tilladte daglige kvote.  Dog er det ikke bevist med sikkerhed at det sker. Disse tilstande er svære at vurdere, da levet som fanger på anden side er hård og gerne skal kunne betale sig.

Til den åbenlyse og ulovlige salg af lomvier udenfor butikkerne siger han:

- Fangeren er selv ansvarlig for afsættelse af egen fangst. Der findes flere muligheder for at få solgt fangsten. Men det er fangeren der selv bestemmer for, hvordan fangsten skal sælges. Men desværre sker det at fangsten kan sælges ulovligt udenfor butikkerne, men det meldes ikke, da det ikke er solidarisk at melde hinanden. Man støtter hinanden, da livet som fanger er hård, hvor der ikke er rigtig andre indtægtsmuligheder. Jeg kender ikke virksomhedernes og butikkernes præcise rettigheder for at fjerne sælgere udenfor eller foran virksomheden. Det er svært at vurdere om salg af lomvier konkurrerer med salg af lomvier på brættet, vi skal som forening støtte og beskytte vores medlemmer, så det er enormt svært at komme med den rigtige vurdering eller gøre noget ved problemet.

 

Appalerisut 2

Foto: Per Nukaaraq Hansen, Jørgen Inuusuttoq og Johannes Heilmann. 

 

Kontorleder i Departementet for Fangst Amalie Jessen:- Det er kommunerne der i samarbejde med fiskernes- og fangernes organisationer fastsætter regler for salg af fangster og hvem der må sælge fangsten. Personer med erhvervsfangstbevis prioriteres, men det er op til kommunen at inkludere fritidsjægerne. Al fangst skal rapporteres.

Hvad kan der ske, hvis overskridelse af kvoten bliver ved?

Amalie Jessen:- Ud fra hele kystens fangstrapporteringer kan vi se at, der ud over kvoten er fanget 9 – 10.000 flere lomvier end kvoten tillader. Dette er meget beklageligt og kan ikke accepteres. Ifølge bekendtgørelsen har man ret til at melde de personer som begår ulovlig fangst af lomvier. Hvis man ulovligt fortsætter med at fange ud over kvoten, kan man få frataget erhvervsfangstbeviset eller fangstbeviset, hvor fratagelsen kan være tidbegrænset i 1 eller 2 år. Det er disse tilstande man kan forvente, hvis der ikke sker forbedringer. I Nuuk kan det ses at salg af lomvier flyttes fra brættet til foran butikkerne, og det kan ikke accepteres. Alle har medansvar og pligt til at følge reglerne. Det er ulovligt at sælge lomvier foran butikker og virksomheder.

Departementet for Fangst har løbende kørt oplysningskampagne om fangst af lomvier på kysten. I flere byer bliver der holdt borgermøder, hvor regler, bekendtgørelser og love om fangst bliver forklaret for deltagerne. I december udsendte Departementet plakater om lomvier, hvor forskellige faktuelle oplysninger er nedskrevet. Borgeroplysning fortsætter i 2014. Departementet for Fangst er i gang med at indarbejde ændringer til bekendtgørelsen om fangst af lomvier og ændringsforslaget sendes til høring i løbet af foråret.  

 

 

Bekendtgørelse om fangst af Lomvier.

 

Naturinstituttets undersøgelse.