Præcisering

Vedr. § 37-spørgsmål

Sara Olsvig, IA, skriver i en pressemeddelelse, gengivet via Sermitsiaq.ag den 12. januar 2014, at Formandens Departement ikke har svaret på en række § 37 spørgsmål vedr. juridisk faderløse, og som hun stillede i starten af december 2013.

Formandens Departement skal bekræfte, at spørgsmålene blev modtaget den 3. december 2013 via Bureauet for Inatsisartut.  Formandens Departement sendte den 17. december 2013 et brev til Bureauet for Inatsisartut med oplysning om, at en besvarelse blev forsinket som følge af bemandingssituationen i Lovkontoret, og at et svar ville foreligge senest den 20. januar 2014.

Vedr. Samråd

Formandens Departement modtog den 10. december 2013 en henvendelse fra Bureauet for Inatsisartut om, at nogle af Lovudvalgets medlemmer havde spurgt til muligheden for at indkalde Formanden for Naalakkersuisut til hastesamråd. Anledning var, at Folketingets Grønlandsudvalg samme dag havde modtaget et svar fra den danske regering om kompensation til juridisk faderløse.

Formandens Departement svarede samme dag, at det som følge af bemandingen i Lovkontoret ikke var muligt at holde hastesamråd. Formandens Departement oplyste, at der ville kunne holdes et samråd efter den 6. januar 2014, og spurgte, hvordan Lovudvalget ville stille sig hertil. Denne forespørgsel er ikke blevet besvaret.