Udenrigspolitiske beføjelser i forhold til uran

Udenrigspolitiske beføjelser i forhold til uran og andre radioaktive mineraler i Grønland

I forbindelse med Inatsisartuts ophævelse af nul-tolerancen i forhold til uran og andre radioaktive mineraler i Grønland blev der udarbejdet en fælles dansk/grønlandske rapport ”Udvinding og eksport af uran, oktober 2013.”

Råstofområdet blev overtaget af Grønlands Selvstyre med virkning fra den 1. januar 2010. I rapporten blev der konstateret enighed mellem den danske regering og Naalakkersuisut om, at området indbefatter uran og andre radioaktive mineraler.

I rapporten blev der imidlertid også konstateret en uenighed mellem Naalakkersuisut og den danske regering om Naalakersuisuts udenrigspolitiske beføjelser indenfor overtagne sagsområde.

Spørgsmålet har en stor principiel betydning for forståelsen af selvstyreloven og dermed også for både Grønland og Danmark. Grønlands selvstyre har derfor fundet anledning til at forelægge Ole Spiermann en række spørgsmål vedrørende udenrigsforhold generelt, samt afgrænsningen mellem selvstyret og statens beføjelser i forbindelse med udnyttelse og eksport af uran og andre radioaktive mineraler.

Den danske regering har argumenteret for, at forsvars- og sikkerhedspolitik har et bredere indhold, og den danske regering har foreslået en udvidelse i forhold til de fælles, grønlandsk-danske forarbejder til selvstyreloven. Dette responsum fjerner en lang række tvivlsspørgsmål og helt generelt slås det fast at den danske regering ikke kan udøve sine udenrigspolitiske beføjelser med det formål at omgøre eller begrænse Grønlands Selvstyrets lovgivende og udøvende magt inden for overtagne sagsområder som råstofområdet.

”På vegne af Naalakkersuisut er jeg yderst tilfreds med disse konklusioner i dette responsum. Der er nu blevet afklaret en række betydningsfulde forhold om selvstyret og statens beføjelser vedrørende udnyttelse og eksport af uran og andre radioaktive mineraler, og det er nu blevet bekræftet at selvstyrets beføjelser og rammerne indenfor overtagne sagsområder er fuldstændig klare.

Arbejdet er lavet af en af Kongerigets fremmeste eksperter indenfor folkeret og statsforfatningsret, Ole Spiermann. Han har høj sagkundskab og har ligeledes deltaget og fungeret som rådgiver i grønlandsk-dansk selvstyrekommission i forbindelse med udarbejdelse af selvstyreloven. Derfor vægter denne rapport meget højt, og jeg ser frem til at diskutere dens indhold med Statsministeren i denne uge”, udtaler Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond.  

 

Reponsum.

 

For yderligere oplysninger kontakt: Departementschef Jørn Skov Nielsen, tlf.: +299 345634 og Udenrigsdirektør Kai Holst Andersen kontaktes på tlf.: +299 345151