Bedre samarbejde i folkeskolen

Foto: Leiff Josefsen 14 lærere ved Ukaliusaqskolen (USK) i Nuuk skrev et åbent brev til Nick Nielsen, Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling. I brevet klagede Lærerne over deres arbejdsvilkår, svigtende samarbejde med elevernes hjem, ignorering af omsorgssvigtede elever, ringe disciplin i klassen samt elevernes ringe skoleresultater. Da Nick Nielsen, på daværende tidspunkt, var til Nordiske møder i Oslo, foreslog han, at parterne på et senere tidspunkt kunne mødes for at drøfte de i brevet nævnte problemstillinger.

Tirsdag den 3. december 2013 blev det muligt at møde lærerne på USK. I mødet deltog også IMAKs formand, Sivso Dorph samt ledelsen fra Kommuneqarfik Sermersooqs skoleforvaltning.

Nick Nielsen udtaler: ”Lærerne på USK var åbne og ærlige om de udfordringer, som de dagligt møder på deres arbejde. Under mødet anbefalede lærerne bl.a., at de ansvarlige for sundheds- og familieområdet samt uddannelsesområdet sammen med lederne i Kommuneqarfik Sermersooq burde drøfte, hvordan alle parterne kan bidrage til en styrkelse af samarbejdet mellem skole og hjem. Der er brug for, at værdierne bliver langt tydeligere end hidtil.”

Flere lærere udtalte, at de mener, at grunden til, at lærernes arbejdsvilkår er blevet ringere, er, at Kommuneqarfik Sermersooq er gået væk fra holddeling af eleverne. Holddelingen resulterede i, at eleverne kunne modtage undervisning tilpasset deres faglige niveauer.

Nick Nielsen var enig med lærerne i, at samarbejdet mellem eleverne, lærerne, lederne, IMAK og politikerne bør styrkes. Nick lovede lærerne på USK, at han vil anmode borgmester, Asii Chemnitz Narup om et møde. Under mødet kunne drøftes styrkelse af samarbejdet.