Vinderen af Ujarassiorit 2013 er nu fundet!

Ujarassiorit 2013

Niels Berthelsen fra Upernavik vinder dette års 1. præmie i Ujarassiorit-konkurrencen og modtager 55.000 skattefrie kroner. Han fandt en sulfidmalm-rig sten på Kanged syd for Attu denne sommer, under en sejltur fra Upernavik mod Maniitsoq, hvor familien skal fejre hans mors fødselsdag. Stenen han fandt på stedet indsendte han til Ujarassiorit konkurrencen.

Prøven af sulfidstenen viste, at den indeholder 0,2 % kobolt, 0,25 % kobber og bly i forhøjede værdier, givende indikationer om hidtil ukendte sulfidmineraliseringer med forekomsterne af kobolt, kobber og bly syd for Attu. Dommerkomitéen har lagt vægt på at prøven er samlet fra fast fjeld med præcis angivelse af findestedet samt at den indsendte prøve har en tilstrækkelig størrelse.

Årets 2. præmie på 25.000 skattefrie kroner gik til Kevin Isaksen fra Aappilattoq, som har fundet en kvartsholdig sten med synligt guld (382 gram guld pr. tons malm) og arsen (0,24 %). Prøven er fra Kangerluarsuk området nord for Narsaq, hvor der ikke tidligere er fundet guld.

Der blev uddelt to 3. præmier på hver 10.000 skattefrie kroner.
De gik til Ingrid P. Angenold fra Tasiilaq, som har indsendt en stenprøve med et højt indhold af grundstoffet molybdæn (335 gram pr. tons malm) fra Tiniteqilaaq-området, hvor området har et stort granit-potentiale.
Den anden tredjepræmie gik til Johannes Jeremiassen fra Niaqornaarsuk, som har indsendt en sulfidmalm-prøve fra den østligste del af Nuussuaq-halvø. Prøven indeholder 32,5 % bly, 0,89 % zink og sølv på 238 g/t.

Der blev uddelt fire 4. præmier på hver 5.000 skattefrie kroner:

  • En stenprøve fra Uummannaq med højt indhold af zink (4,05 %) og flusspat. Finderen er Sara Kristiansen fra Uummannaq.
  • En mørk bjergart med høje indhold af kobber (3,02 %), bly (1,53 %) og zink (0,46 %) fra Maniitsoq. Prøven er fundet af Bobbi Petrussen og Jakob Petrussen, begge fra Maniitsoq.
  • En sulfidmalmholdig sten med forhøjede indhold af guld (4,06 g/t), kobber (0,37 %), bly (0,69 %) og sølv (320 g/t). Stenen er fundet omkring Sermiligaaq af Lasarus Mikaelsen fra Tasiilaq.
  • En prøve med sulfidmalm samlet af Karl-Peter Jakobsen ved Arsuk med forhøjede indhold af guld (0,35 g/t) og arsen (238 g/t).

I år blev der indsendt i alt 858 stenprøver fra hele Grønland, hvor 201 af dem kom videre til analyse. Antallet af sten, der sendes ind til Ujarassiorit har i de sidste tre år været stigende.

Den landsdækkende mineraljagt Ujarassiorit i Grønland har nu kørt i 25 år. Folk kan fra samtlige posthuse portofrit indsende fundne stenprøver til nærmere geologisk undersøgelse og der findes yderligere informationer om mineraljagten på hjemmesiden www.ujarassiorit.gl

Ujarassiorit

Figur 2: Lokalitetskort over præmierede prøver.

Ujarassiorit administreres og finansieres af Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked. Vinderne får præmier fra følgende selskaber og fonde:
GrønlandsBankens Erhvervsfond og Greenland Minerals and Energy A/S har hver bidraget med 40.000 kr. til den samlede præmiesum.

NunaMinerals A/S har bidraget med 10.000 kr. til den samlede præmiesum.

Sponsore Ujarassiorit 2013

NunaMinerals A/S har bidraget med 10.000 kr. til den samlede præmiesum.