Møde med OLT ministre i Bruxelles

Gruppebilled OLT møde

Formand for Naalakkersuisut Aleqa Hammond taler i EU parlamentet og mødes med 26 OLT ministre i Bruxelles.

OLT aftalens fornyelse samt finansiering af Grønlands aftaler med EU, var emner for møderne med OLT ministrene samt med Udviklingskommissær Andris Piebalgs

Formand for Naalakkersuisut Aleqa Hammond og hendes delegation har denne uge deltaget på det årlige ministermøde for EU’s Oversøiske Lande og Territorier (OLT) og OLT EU Forum hvor OLT landende mødes med EU kommissær med ansvar for udvikling, Andris Piebalgs.

I EU parlamentet deltog Aleqa Hammond i et panel af OLT regeringschefer, for at sætte fokus på de oversøiske lande og territorier som værende strategisk vigtige områder for EU ude i verden. OLTerne har en vigtig viden om deres region og skal ses som områder som EU kan drage nytte af, bl.a. fordi OLT områderne har nabolande som er vigtige partnere til EU. Vært for seminaret var EU parlamentets viceformand Miguel Angel Martínez Martínez og Medlem af EU parlamentet Maurice Ponga fra Ny Kaledonien, som også er en OLT. Parlamentet har været høringspart i vedtagelsen af OLT beslutningen, som træder i kraft 1. Januar 2014. Derfor har der været parlamentarisk interesse for at fokusere på OLT områder og ikke mindst pga. MEP Ponga som har en særlig interesse i at sikre og fastholde fokus på OLT i EU's prioriteringer. Maurice Ponga er selv fra Ny Kaledonien og medlem af EU parlamentet på fransk mandat. Aleqa Hammond talte sammen med regeringscheferne fra Aruba, de Britiske Jomfruøer, St. Pierre og Miquelon samt Ny Kaledonien. I sit oplæg talte Aleqa Hammond om de muligheder som Grønland anser klimaforandringer for at give det grønlandske samfund. Herunder fremhævede hun at ; ”Disse (klima) forandringer skaber udfordringer for vores traditionelle livsstil. Fiskeri, jagt og aktiviteter på is og i havet vil alle blive påvirket. Imidlertid giver dette os ligeledes en mulighed for at være innovative og udforske nye former for bæredygtig udvikling. Disse forandringer giver nye muligheder for indkomst og beskæftigelse.”
Seminaret var velbesøgt af OLT netværket i Bruxelles og var startskuddet til de politiske drøftelser i forbindelse med OLT ministrenes årlige topmøde den 4. december og OLT EU Forum den 5.-6. december.

På OLT ministermødet fremlagde formanden fra St.Pierre og Miquelon resolutioner til ministerenes drøftelse og vedtagelse. Formandens tematiske fokus har været konkurrencedygtighed som parameter for bæredygtig udvikling. Endelig vedtog ministrene et nyt tiltag for at øge den politiske synlighed i EU af OLT’ernes interesser, nemlig en ny struktur med et råd af regeringschefer, som sammen skal sikre en stærkere dialog med EU's institutioner og medlemslande. Grønland sikrede ligeledes som hidtil en plads i OLT bestyrelsen.

På OLT EU forum fremlagde EU kommissær Andris Piebalgs den endelige og nyligt vedtagne OLT beslutning. Der er tale om en lovgivning som vil gælde fra 2014-2020. Denne vil sikre midler til OLT landendes bæredygtige udvikling og til regionale samarbejder landende imellem. Endelig vil en ny OLT ordning give samme adgang til EU programmer som EU's medlemslande. Den nye ordning skal samtidig lette de administrative byrder med at implementere støtte fra EU og sikrer dermed en lettelse af procedurer for afrapportering til EU kommissionen. Denne lettelse kommer Grønland også til at nyde godt af, eftersom budgetstøtte til Grønland på årligt 200 millioner kr. er underlagt disse regler. Derudover vurderes det at Grønlands toldfrie adgang til marked har en værdi på godt 200 millioner kr. årligt. Endelig betyder adgangen til EU programmer at Grønland kan deltage og bidrage til projekter som udbydes i EU.

I margen af møderne afholdtes et særskilt møde mellem EU kommissionen og Grønland, herunder Danmark – med henblik på at drøfte status for fornyelsen af Grønlands partnerskab med EU. EU's budget har været underlagt store besparelser, som ville have haft betydelige konsekvenser for Grønlands partnerskabsaftale med EU hvis ikke at Grønland sammen med Danmark havde ageret for fastholdelsen og videreførelsen af samarbejdet. For finansloven i Grønland har EU's bevilling til Grønland afgørende betydning, da den omfatter både fiskeriaftalens beløb samt den nuværende og fremtidige partnerskabsaftales bevilling, som alt i alt runder godt 320 millioner kr. årligt.