Max4Tassa

Max4tassa

Har du hørt om Heilmann og Rosing fra Departementet for Sans og Samling? Deres mission er at få os til at drikke mindre og mere ansvarligt. Desværre har de selv glemt de gode råd om alkohol.

Ovenstående er hovedtrækkene i en ny kampagne om alkohol, som Departementet for Sundhed og Infrastruktur står bag. Kampagnens hovedbudskaber er: at du højst bør drikke 4 genstande ved samme lejlighed, og at kvinder højst bør drikke 7 genstande om ugen og mænd 14.

Her i landet drikkes der ofte mere koncentreret i weekender og ved lønudbetalinger. Dette drikkemønster kaldes rusdrikkeri, og det er den direkte årsag til sociale katastrofer, ulykker, kriminalitet og helbredsmæssige problemer. Rusdrikkeri er, når man drikker mere end 4 genstande ved samme lejlighed.

-”Viden om de anbefalede genstandsgrænser og om konsekvenserne ved rusdrikkeri er en forudsætning for, at vi som samfund kan opnå et mere hensigtsmæssigt drikkemønster og nedbringe vores samlede alkoholforbrug”, siger Naalakkersuisoq for Sundhed og Infrastruktur, Steen Lynge og fortsætter:

-”Kampagnen er på mange måder nyskabende, og den bygger i høj grad på humor. Jeg tror, at det er vejen frem, hvis vi skal nå de unge med sundhedsfremmende budskaber. Jeg håber, at rigtig mange – unge som gamle - vil lægge mærke til kampagnen og tage dens vigtige budskaber til sig.”

Du kan følge Max4Tassa kampagnen på Facebook: www.facebook.com/max4tassa  

Mediehuset Sermitsiaq.AG og Rabotnik har udformet kampagnen. Martin Brandt og Eqaluk Høegh, som blandt andet er kendt fra tv-programmerne ”Labrador Kangian” og ”Kalak”, lægger ansigt og krop til de to embedsmænd Heilmann og Rosing, der skal udbrede de gode råd om alkohol.