Udstedelse af licenser

"Formanden for Naalakkersuisut har under et borgermøde i Ilulissat denne uge, udtalt sig om Naalakkersuisuts tanker om en fremtidig løsning vedrørende kvotesystemet, primært for kystnært hellefiskefiskeri. Udtalelsen har afstedkommet reaktioner fra forskellige sider.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug skal i den anledning præcisere følgende:

Naalakkersuisut har grundlæggende udtalt sig om, at det er Naalakkersuisuts ønske at der fremover skabes en smidigere løsning med licensudstedelser herunder kvotesystemet. Det er Naalakkersuisut grundliggende holdning at en fremtidig løsning bør basere sig på en ordning der kan håndteres administrativt over en længere periode og have en effekt for fiskeren, samt for besparelser i administrationen. Tanken om en flerårig licenssystem er et område som skal behandles varsomt og med tanke om smidiggørelse i administration af kvotetildeling herunder.

Naalakkersuisoq medlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug udtaler sig om, at "Naalakkersuisuts principielle holdning er at gå bort fra et-årige licenser og om muligt at indføre licenser som kan strække sig over en længere varende periode. Men det skal hænge sammen med TAC for de enkelte kvotebelagte arter. I dag arbejder vi efter ét-årige anbefalinger for at bestemme de årlige totale TAC for arterne". Naalakkersuisut-medlemmet fortsætter sin udtalelse "derfor vil ændringen af administrationen af systemet kræve, at vi i fællesskab med samtlige partere finder frem til en løsning, som vi alle kan være bekendt med, herunder, at bæredygtighedsprincippet også er ét af de bærende elementer for den fremtidige løsning".

Naalakkersuisut vil derfor drøfte det fremtidig løsninger videre, hvortil det passende også kan indgå i det kommende seminar om fiskeri som forventes afholdt inden Inatsisartuts 2014 forårssamling starter."