Stop for kystnært fiskeri efter krabber

Stop for kystnært fiskeri efter krabber i forvaltningsområde Sisimiut

Som følge af dårligt vejr har fartøjerne været forhindret i at bjærge deres redskaber. Derfor skal det hermed meddeles, at det tillades at der kan ske bjærgning af redskaber og indhandling af fangsten til og med den 18. december.