Det fællesoffentlige samarbejde sikres og styrkes

Den Politiske Koordineringsgruppe, som består af samtlige medlemmer af Naalakkersuisut og de 4 borgmestre samt formanden for KANUKOKA har ved møde den 9. december behandlet de fællesoffentlige udfordringer i samfundet.

Der er behov for nytænkning af den offentlige sektors opgaveløsninger og effektivitet. De offentlige udgifter er under pres. Parterne har derfor godkendt en handlingsplan, som skal igangsætte flere tiltag for at forbedre den offentlige opgaveløsning.

Vigtige elementer for det fortsatte fællesoffentlige samarbejde bliver indgåelse af ny samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne.

Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq udtaler:

”Jeg er meget glad for at mødes med mine kommunale kollegaer i dag. Vores nye aftaler vil sikre os et bredere fokus på det fællesoffentlige samarbejde end bare de økonomiske faktorer. De demografiske perspektiver skal inddrages, når der planlægges på både drifts- og anlægsområdet. Den kommende nye samarbejdsaftale skal afløse flere ældre aftaler, så der fremover er en klar og entydig model for det politiske og administrative samarbejde mellem Selvstyret og kommunerne.”

Formanden for KANUKOKA Martha Abelsen understreger, at det først og fremmest er et spørgsmål om en god borgerbetjening.

”Derfor er det meget vigtigt at opbygge et medejerskab og inddrage borgerne i det videre arbejde. Det er også borgernes velfærd, det drejer sig om. Og for at opnå de forbedringer, der ønskes, er det afgørende, at vore administrative IT- systemer fremover kan ’tale sammen’ i et fællesoffentligt netværk,” siger Martha Abelsen.

KANUKOKA’s formand er godt tilfreds med, at der med den nævnte redegørelse er gjort tiltag for at opnå den gennemsigtighed, der skal til for at skabe mere lige vilkår for borgerne.

Et udkast til kommissorium om evaluering af strukturreformen i den offentlige sektor blev ligeledes drøftet, og der var enighed om at sende kommissoriet i høring i 6 uger, hvorefter Den Politiske Koordinationsgruppe på møde den 22. januar endeligt godkender kommissoriet. Kommissoriet bliver lagt ind på Naalakkersuisuts høringsportal http://naalakkersuisut.gl/da/H%c3%b8ringer.

Den Politiske Koordineringsgruppe besluttede endvidere at genoptage og intensivere arbejde med opgaveoverførslerne, der efter valget til henholdsvis Inatsisartut og kommunerne har ligget stille.

Parterne er fortsat enige om, at den gode dialog og samarbejde mellem Naalakkersuisut og kom-munerne skal sikres og styrkes yderligere. Der planlægges afholdt næste møde i uge 4 i 2014.