Ministermødet i Rusland, Moskva

I anledning af 40 års jubilæum for underskrivelsen af Oslo-konventionen om beskyttelse og forvaltning af isbjørne afholdtes der et ministermøde d. 4. december 2013. Medlem af Naalakkersuisut Karl Lyberth deltog på ministermødet.
På mødet blev en deklaration om fælles indsats omkring isbjørnebevaring underskrevet af de ansvarlige ministrer. Den 3 sider lange deklaration starter med følgende budskab:

”Vi, repræsentanterne for parterne i Aftalen af 1973 om bevaring af isbjørne, mødtes i Moskva, Rusland, den 4. december 2013 til Det Internationale Forum om bevaring af isbjørne. Vi markerede 40-årsdagen for aftalen, og fejrede samarbejdet mellem kyststa-terne til at fremme den internationale bevarelse og forvaltning af isbjørne. Vi glæder os over og oprigtigt værdsætter alle de bidrag, som 2013 International Polar Bear Forum om bevarelse og forvaltning af isbjørne. Med respekt for fortiden og med hensyn til fremtiden, vi:
ERKENDER kyststaterne er og bør være de rette forvaltere og beskyttere af isbjørnen i deres respektive områder;
ANERKENDER vores fælles ansvar for at sikre isbjørnebevaring og -forskning og aftalte fælles indsatser;”

Mit vigtigste budskab under ministermødet var at al fangst af isbjørne skal foregå under hensyntagen til bæredygtighed, og at beslutninger træffes under hensyntagen til biologisk rådgivning og brugerviden samt at Grønland vil og tager hensyn til klimatiske ændringers påvirkninger på isbjørnebestande og disses levesteder. Jeg understregede også den sociale, økonomiske og kulturelle betydning isbjørnen har for os grønlændere, siger Karl Lyberth.

Samtidigt med at gøre status for implementeringen af aftalen indenfor de sidste 10 år, annonceredes at landene binder sig på prioriterede tiltag i form af de vigtigste emner i Circumpolar Action Plan for the Conservation of Polar Bears, som et værktøj til implementering af aftalen de næste 10 år.

Erklæring på dansk

Erklæring på engelsk