Fiskeriforhandling

Fiskeriforhandling mellem Grønland og Færøerne om gensidige kvoter for 2014

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har den 4. og 5. december 2013 på embedsmandsplan forhandlet med Færøerne om gensidige fiskerirettigheder for 2014. Forhandlingerne fandt sted i København.

Protokol for 2014
Parterne har opnået enighed om Grønlands fiskeri i færøsk farvand og Færøernes fiskeri i grønlandsk farvand.

I aftalen for 2014 går Grønlands kvote på sild i færøsk farvand fra 2.050 tons til 2.100 tons sild. Derudover er Grønlands zoneadgangen for blåhvilling blevet større, adgangen til at fiske i færøsk farvand er i 2014, 5.000 tons mod 2.000 tons i 2013. Grønland har stadig adgang til 60 fiskedage efter bundfisk i færøsk zone.

Færøernes adgang til fiskeri i grønlandsk zone er steget med 100 tons torsk, eller opretholdelse af mængderne uændret.

Fiskerierhvervet var repræsenteret ved forhandlingerne og redere og erhvervslivets repræsentanter, som deltog i forhandlingerne, vurderer sammen med Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, at forhandlingsresultatet for næste års fiskeri er tilfredsstillende.

NAFO 3L
Ved samme lejlighed indgik Færøerne og Grønland aftale om fordelingen af rejer i NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization - området ved Grand Banks) 3L. Færøerne har sammen med Grønland fastsat en autonom kvote for 2014 på 445 tons, der fordeles med 369 tons til Færøerne og 76 tons til Grønland. Tabel 1: Kvotebytte Grønland – Færøerne 2008- 2014

Tabel 1: Kvotebytte Grønland – Færøerne 2008- 2014

 Land  Art   2008 2009  2010  2011   2012 2013   2014
Færøerne i Grønland Hellefisk NV  125  125  125  100  100  100  100
  Rødfisk, pelag. Vest/Øst1  Ej fastlagt  Ej fastlagt  Ej fastlagt  Ej fastlagt  Ej fastlagt  Ej fastlagt  Ej fastlagt
  Torsk, forsøg Øst1  350  350  275  255  255  255  355
  Bifangst, forsøg Øst 2  275  275  275  275  275  275  275
  Rejer, forsøg Øst  100  100  100  100  100  100  100
Grønland i Færøerne Bundfisk, forsøg  350  60 fiskedage  60 fiskedage  60 fiskedage  60 fiskedage  60 fiskedage  60 fiskedage
  Atlandtoskandisk sild  4.000  4.000  3.600  3.000  2.350 2.050  2.100
  Zoneadgang i fiskeri efter blåhvilling 3   2.000  2.000  2.000  217 2.000  2.000  5.000

1I aftalen om gensidigt forsøgsfiskeri i parternes fiskerizoner har Grønland givet højst 3 færøske trawl- og/eller linefartøjer adgang til forsøgsfiskeri ved Østgrønland efter torsk, brosme og havkat. Den totale bifangst af helleflynder og hellefisk i dette forsøgsfiskeri må maksimalt udgøre tilsammen 275 tons, samt et forsøgsfiskeri med en mængdebegrænsning på 355 tons torsk. 
2 Se note 1.
3 Af Grønlands kvote i NEAFC kan 5.000 tons blåhvilling nu fiskes i færøsk zone.