Fiskeriforhandlinger mellem Grønland og EU

Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug har med indgåelse af aftale om fiskeri mellem Grønland og EU for 2014 afsluttet den årlige forhandling med EU.

Aftalen vil danne grundlag for europæisk fiskeri i grønlandsk farvand i 2014. Aftalen er baseret på fiskeriprotokollen 2013-2015 som er en del af fiskeriaftalen mellem Grønland og EU.

Forhandlingerne om fiskerirelationer for 2014 mellem Grønland og EU blev gennemført på embedsmandsplan i Bruxelles i dagene 27.-29. november 2013 og det lykkedes for delegationen at indgå en for alle parter tilfredsstillende aftale.

Aftalen bliver en fortsættelse af fiskerimulighederne fastsat i fiskeriprotokollen 2013-2015 med de følgende ændringer for 2014: EU modtager 1.000 tons mindre rejer i Østgrønland, hvilket betyder at EU kan fiske 6.500 tons rejer i 2014. Derudover modtager EU 50 tons mindre krabber, hvilket betyder at EU kan fiske op til 200 tons krabber. Til gengæld modtager EU 150 tons ekstra hellefisk i Østgrønland, hvilket betyder at EU må fiske op til 4.465 tons hellefisk i Østgrønland. EU er ikke i stand til at tage imod de tilbudte fiskerimuligheder på lodde på dette tidspunkt, men denne fiskerimulighed vil blive diskuteret igen til næste møde i foråret 2014.

Fiskeriaftalen mellem Grønland og EU består dels af en kommercielt baseret fiskeriaftale, dels af en fiskeripartnerskabsaftale. Den kommercielle del baserer sig på EU-fiskekvoter i grønlandsk farvand, hvorimod fiskeripartnerskabsaftalen består af bistand til udviklingen af den grønlandske fiskerisektor. Aftalen har stor værdi for begge parter og den opnåede aftale med EU skal senere forelægges for medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug til endelig godkendelse.

De aftalte fiskerimuligheder i Protokollen med EU og Grønland 2013-2015

Art 2013  2014  2015 
Torsk (NAFO 0/1) 2.200 2.200 2.200
Pelagiske rødfisk (ICES XIV/V)   3.000 3.000 3.000
Demersal rødfisk (ICES XIV/V) 2.000 2.000 2.000
Hellefisk (NAFO 0/1) – syd for 68° 2.500 2.500 2.500
Hellefisk (ICES XIV/V) 4.315 4.315 4.315
Rejer (NAFO 0/1) 3.400 3.400 3.400
Rejer (ICES XIV/V) 7.500 7.500 7.500
Helleflynder (NAFO 0/1)  200  200  200
Helleflynder (ICES XIV/V)  200  200  200
Lodde (ICES XIV/V)  60.000  60.000  60.000
Snekrabbe (NAFO 0/1)  250  250  250
Skolæst (NAFO 0/1)  100  100  100
Skolæst (ICES XIV/V)  100  100  100

(NAFO skal forstås som Vestgrønland og ICES er Østgrønland)