Effektiv diagnosticering af diabetespatienter

Forebyggende behandling og bedre testmetoder gør, at sundhedsvæsenet i dag finder frem til flere personer med diabetes, end for blot 5 år siden. Siden 2008 er antallet af diabetespatienter gået fra 500 til over 1000 personer på landsplan.

Uopdaget diabetes
Selvom antallet af diabetespatienter er stigende, går der stadig mange mennesker rundt med diabetes uden at vide det. Antallet af diagnosticerede patienter er således fortsat meget lavere end vist i befolkningsundersøgelserne. Det skyldes at, type 2 diabetes ofte udvikler sig langsomt uden at give markante symptomer, og man må derfor forvente at antallet af patienter med diabetes vil stige i flere år endnu.

Positiv stigning
Stigningen må først fremmest ses som et udtryk for en aktiv diagnostisk indsats i Det grønlandske Sundhedsvæsen. Der er stor fokus på diabetes både i befolkning og i sundhedsvæsenet, og det er blevet lettere at stille diagnosen efter indførelse af ny diagnostisk test i 2010. Diagnostik på et tidligere tidspunkt og længere levetid for patienter med diabetes kan også bidrage til stigningen.

Læge Michael Lynge Pedersen, ser positivt på stigningen af diabetespatienter.
-Jeg er glad for at vi finder flere patienter med diabetes i dag således at der hurtigere kan sættes ind med forebyggende behandling og tiltag.

Forebyggelse af følgesygdomme
For at undgå følgesygdomme for diabetespatienterne, tilbyder sundhedsvæsenet diabetespatienter systematiseret kontrol, forebyggende behandling og screening for komplikationer i eksempelvis øjne, nyrer og fødder. Som diabetespatient er det vigtigt at benytte sig af tilbuddet i sundhedsvæsenet samt være fysik aktiv og undgå rygning.

Information
For yderlige information kontakt læge Michael Lynge Pedersen på milp@peqqik.gl eller telefon 34 44 43