Besøg på folkeskolen

Elevens læring og trivsel i centrum på Nalunnguarfiup Atuarfia i Sisimiut

Torsdag den 5. december 2013 fremlagde lederne og lærerne ved Nalunnguarfiup Atuarfia (NA) i Sisimiut skoleudviklingsarbejdet for Nick Nielsen, Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling.

Nick Nielsen udtaler: ”Lærerne, lederne og andet personale ved NA har fundet deres egen vej til virkeliggørelsen af Inatsisartuts lov om folkeskolen. Alle lærerne og ledelsen samarbejder om implementeringen af reformen. Alle tager ansvar, og i skolen arbejder også ressourcepersoner, som støtter både lærere og elever i hverdagen. Desuden tages der særlig hånd om omsorgsvigtede elever i samarbejde mellem forældre, lærere og kommunen. ”

Lærerne inkluderer de fleste elever i klassens arbejde. I perioder undervises eleverne i mindre hold, hvor der er tid til at arbejde med elever med særlige behov. Lærerne arbejder sammen i lærerteams, og der er et godt samarbejde mellem lærerne i fagområder på tværs af trinnene på skolen.

Nick Nielsen konkluderer: ”Jeg har stor respekt for lærernes og ledernes engagerede arbejde ved NA. Det er dejligt at se, at alle led på skolen tager ansvar”.