Udnævnelse af chef for Grønlands Selvstyres nye repræsentation i Washington D.C.

Formanden for Naalakkersuisut har i egenskab af Naalakkersuisoq for udenrigsanlig-gender besluttet, at chefkonsulent, tidligere udenrigsdirektør Inuuteq Holm Olsen udsta-tioneres som repræsentationschef for Grønlands Selvstyres Repræsentation i Washing-ton D.C. for perioden 1. januar 2014 til 31. juli 2019.

Aleqa Hammond udtaler:

Det er meget glædeligt, at der på finansloven for 2013 er bevilget midler til at oprette en repræsentation i Washington D.C., der placeres på den danske ambassade.

Repræsentationschefen får til opgave at opbygge en helt ny funktion, som blandt andet vil styrke de handelsmæssige og økonomiske relationer mellem Grønland og USA samt styrke samarbejdet inden for mineralefterforskning, industri, uddannelse, forskning, kul-tur, oprindelige folk mv. Repræsentationschefen forventes sideakkrediteret til Canada, så han vil kunne varetage samme opgaver over for Canada. Repræsentationen vil yde service over for samtlige departementer

Inuuteq Holm Olsen har en kandidatgrad i international politik fra George Washington University i Washington D.C. og har arbejdet i henholdsvis Grønlands Hjemmestyre og Grønlands Selvstyre siden 1996. Han var i perioden 1999-2000 udlånt til Udenrigsmini-steriet, hvorefter han i perioden 2000-2003 gjorde tjeneste som ambassadesekretær ved Grønlands Repræsentation i Bruxelles. Fra 2003 har han gjort tjeneste i Udenrigsdi-rektoratet i Nuuk: Kontorchef 2003-06 (kst. Direktør 2004 – 2006), direktør 2006-13, chefkonsulent fra 2013 i Udenrigsministeriet.

Han har således de bedste forudsætninger for at være den første repræsentationschef for Grønlands Repræsentation i Washington D.C.