Uddeling af Miljø- og Naturpris 2013

Grønlands Selvstyres Miljø- og Naturpris 2013 bliver uddelt søndag den 8. december 2013 til Mia Lindenhann fra Ilulissat. Overrækkelsen sker i Hans Egedes Hus ved en reception mellem kl. 11.00 – 12.30, hvor pressen er velkommen.

Prisen indeholder et pengebeløb på 10.000 kr. og gives på baggrund af denne indstilling:

”To ildsjæle, Mia Lindenhann og for nyligt afdøde Betina Kristiansen, har gennem deres borgergruppe ”Saligaanneq” på kort tid formået, primært gennem brug af sociale medier, at mobilisere et helt korps af frivillige borgere, børn, unge og gamle i Ilulissat, der mødes fast en gang om ugen i kampen for en renere by og dermed fået sat fokus på affaldsproblemet i både lokalsamfundet og de nationale medier.

Samtidig har gruppen igangsat en underskriftindsamling for renere byer, som opnåede næsten 1000 underskrifter, og som nu bruges til bl.a. at minde erhvervsdrivende i byen om at rydde op omkring deres virksomheder.

Endelig har gruppen gennem deres Facebook side formået at sprede det gode initiativ, så der nu bliver startet tilsvarende grupper i andre byer langs kysten. De to kvinder har på få måneder forvandlet Ilulissat fra en rodebunke til en smuk, renholdt by og samtidig med at de har påvirket hele Grønlands tankegang omkring affaldsproblematikken.”

Prisen tildeles som en påskønnelse af personer, institutioner eller organisationer, der som foregangsmænd og ildsjæle er med til at løfte natur- og miljøbevidstheden hos os alle, eller som med deres projekter yder en konkret indsats for at forbedre miljøet i Grønland.

Miljø- og Naturprisen 2013 er den første uddeling ud i alt tre. Meddelelse om øvrige prismodtagere meddeles senere.