Tanbreez

Forlængelse af høringsfrist for bemærkninger til VVM-redegørelse om Tanbreez Minings projekt ved Killavaat Alannguat/Kringlerne i Sydgrønland.

Flere interesserede i den offentlige høring om Tanbreez projektets miljøkonsekvenser har - kort før høringsfristens udløb - anmodet om udsættelse af høringsfristen. Der henvises til at baggrundsdokumenter for miljøredegørelsen først blev offentliggjort af selskabet for nylig.

Naalakkersuisut har den 5. december 2013 tilsluttet sig at imødekomme disse anmodninger, ved at forlænge høringsfristen til den 6. januar 2014.

Kim Kielsen, Naalakkersuisoq for Miljø og Natur siger i forlængelse af Naalakkersuisuts beslutning:
”Naalakkersuisuts beslutning bygger bl.a. på, at vi prioriterer borgerinddragelse i samfundsudviklingen og ikke mindst i råstofprojekter.

Mineprojektet vil have væsentlig betydning for udviklingen i Grønland. Derfor bør borgere, organisationer m.fl. tilskyndes til at øve indflydelse på og deltage aktivt i denne samfundsudvikling. Vi påskønner ligeledes, at de indkomne anmodninger om forlængelse bygger på et ønske om at fordybe sig i de bagvedliggende dokumenter og tekniske rapporter.

Naalakkersuisuts forlængelse af høringsfristen skal ses på denne baggrund.”
Organisationerne bag anmodningerne om forlængelse af høringsfristen har fået besked direkte. Men det gælder naturligvis alle, at der fortsat og frem til den 6. januar 2014 vil være lejlighed til at kommentere på Tanbreez’s miljøredegørelse. Den kan ses på Selvstyrets høringsportal, www.naalakkersuisut.gl.