Nationale kvoter for fangst af store hvaler 2014

Kvoter for 2014 er som følgende, jf. skema forneden:

Finhval
Den totale kvote for Vestgrønland for 2013 er på 19 dyr. Fartøjer med teknisk godkendelse til finhvalfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. januar – 31. december. Der kan ske en justering af finhvalkvoten som led i en frivillig reduktion fra 19 til 14 dyr pr. år.

Grønlandshval
Kvote for grønlandshval i Vestgrønland for 2014 er på 2 dyr. Fortrinsvis fartøjer hjemmehørende i Disko Bugt med teknisk godkendelse til grønlandshvalfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. april – 31. december. For sikring af fangstudøvelse på forsvarlig vis vil der som i tidligere år blive stillet krav, der kræver tæt samarbejde mellem Selvstyre, Kommune og fangerne.

Pukkelhval
Den totale kvote for Vestgrønland for 2014 er på 10 dyr. Fartøjer med teknisk godkendelse til pukkelhvalfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. april – 31. december.

Sildepisker
Vestgrønland
Den totale kvote for Vestgrønland for 2014 er på 164 dyr. Fartøjer samt deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. april – 31. december. Der henvises dog til høring om ændring af bekendtgørelsens § 10, stk. 1 således sildepiskerfangsten kan ske i perioden 1. marts – 30. november.

Østgrønland
Den totale kvote for Østgrønland for 2014 er på 12 dyr. Deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser, kan fange i perioden 1. april – 31. december. Der henvises dog til høring om ændring af bekendtgørelsens § 10, stk. 1 således fangsten kan startes pr. 1. marts.

Generelt for Vest- og Østgrønland:
Pressemeddelelse udspecificerende årets regionale kvotefordeling vil følge efter høring i kvotefordelingsgruppen.

Der kan ske en justering af 2014-kvoterne i forhold til overførsel af eventuelle restkvoter fra 2013. Disse vil blive meddelt særskilt.

Betingelser for fangsten (www.lovgivning.gl)
Fangst af store hvaler skal foregå jvf.:

  • Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 7. februar 2013 om beskyttelse og fangst af store hvaler – eller en anden besked meddeles
  • Selvstyret bekendtgørelse nr. 12 af 16. juli 2010 om rapportering ved fangst og anskydning af store hvaler.

Tabel