Stop for kystnært fiskeri efter krabber i forvaltningsområde Sisimiut

Fiskefartoej

Det skal hermed meddeles, at det kystnære fiskeri efter krabber i Sisimiut forvaltningsområde stopper mandag den 16. december, da den kystnære krabbekvote på 450 tons er opfisket.
Den 16. december 2013 bliver således også den sidste indhandlingsdato.

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse hos:
Souschef, Niels J. Laursen
Grønlands Fiskerilicenskontrol
Tlf. nr. +299 34 50 00
E-mail: nijl@nanoq.gl