Aftale mellem Grønland og Rusland

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har den 3. december 2013 indgået aftale om fiskeri mellem Grønland og Rusland for 2014

Aftalen baserer sig på fiskeriaftalen mellem Grønland og Rusland af 7. marts 1992.

Forhandlingerne om fiskerirelationerne for 2014 mellem Grønland og Rusland blev gennemført på embedsmandsplan i København i dagene 2. og 3. december 2013.

Aftalen danner grundlag for det grønlandske fiskeri i russisk farvand og det russiske fiskeri i grønlandsk farvand i 2014.

De russiske hellefiskekvoter i Grønland er reduceret med 775 tons og pelagisk rødfisk med 400 tons i forhold til sidste år. Mængden af torsk og kuller til Grønland er reduceret med henholdsvis 575 og 30 tons. Derudover får Rusland uændrede hellefisk i Vestgrønland på i alt 1775. Som noget nyt opnår Grønland i 2014 adgang til at fiske 500 tons rejer i Barentshavet.

Det er erhvervslivets repræsentanter samt Departementets vurdering, at aftalen mellem Grønland og Rusland er af stor værdi for begge lande, og at kvotebyttet for 2014 er tilfredsstillende. Den opnåede aftale med Rusland skal senere forelægges for Naalakkersuisoq Karl Lyberth til endelig godkendelse.

Nedenfor følger tabel for 2014-protokollen, samt mængder fra tidligere år i tons:

Land

Art

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Grønland i
Barentshavet

Torsk

2.400

2.400

3.450

4.450

5.000

5.300

5.900

5.325

Kuller

625

700

1.050

1.350

1.500

1.500

 530

 500

 

Rejer

0

0

0

0

0

0

0

0

Lodde

0

0

0

0

0

0

0

0

Rejer

0

0

0

0

0

0

0

500

Bifangst

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

Rusland i Østgrønland

Rødfisk bund

0

0

0

0

0

0

0

0

Pelagisk rødfisk

2.620

2.100

2.300

2.600

3.350

1.200

1.100

700

 

Hellefisk

700

775

1.175

1.375

1.375

1.375

1.375

600

Helleflynder

0

0

0

0

0

0

0

0

Lodde

0

0

0

0

0

0

0

0

Bifangst

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

Rusland i Vestgrønland

Hellefisk SV

700

775

1.075

1.225

1.225

1.225

1.225

1.225

Hellefisk NV

575

575

600

650

650

550

550

550

 

Helleflynder

0

0

0

0

0

0

0

0

Havkat

0

0

0

0

0

0

0

0

Skolæst

0

0

0

0

0

0

0

0

Bifangst

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %