Vinderne af Røgfri Klasse 2013 er udpeget

7.b på Atuarfik Samuel Kleinschmidt har vundet konkurrencen om at blive Røgfri Klasse 2013.

Klassens elever modtager ud over titlen, præmien på 30.000 kr.

Målgruppen for konkurrencen var skolernes mellemtrin. I alt 17 klasser var tilmeldt og gennemførte konkurrencen.

I konkurrencen om Røgfri Klasse 2013 var den vigtigste opgave at lave en handleplan for, hvordan klassen kan sikre at ingen elever i klassen begynder at ryge. Vilkårene for at deltage var:

  • Klassen skal lave en kampagne til forebyggelse af rygning.
  • Elevernes egen skabende og deltagende virksomhed skal sættes i fokus gennem klassens sundhedsfremmende aktiviteter og formidling.
  • Alle i klassen skal være røgfrie ved konkurrencens afslutning.

7.b på Atuarfik Samuel Kleinschmidt vandt med følgende begrundelse:

  • Alle elever i klassen er røgfri ved konkurrencens afslutning.
  • Der er udarbejdet en film, der giver et realistisk billede af dagligdagen på skolen.
  • Giver nogle gode input til, hvordan eleverne kan hjælpe hinanden med at blive og være røgfri.
  • Filmen viser både fordelene ved ikke at ryge samt ulemperne ved at ryge.
  • Derudover er der lavet en meget fængende sang/rap om at lade være med at ryge.