Hvid og Narhvalskvote for 2014

National og regional hvid- og narhvalkvote 2014

Den 31. december 2012 vedtog daværende Naalakkersuisut en ny 3-årig kvoteplan for fangst af hvid- og narhval. Som opfølgning fastsætter Naalakkersuisoq for Fangst Karl Lyberth kvote for fangst af hvid- og narhvaler for kvoteåret 1. januar 2014 – 31. december 2014. Kvotefastsættelsen sker endvidere under hensyntagen til internationale aftaler, biologisk rådgivning, brugerviden samt høring af Fangstrådet.

 

Hent pressemeddelelsen her.