Vinterjagt på moskus og rensdyr 2014

Fangstperioder og -kvoter for rensdyr og moskusokser vinter 2014.

APNN meddeler hermed de for vinteren 2014 gældende fangstperioder samt rensdyr- og moskusokse-kvoter, som har været i offentlig høring i perioden fra 13. maj til og med 17. juni 2013.

Vinterjagt på rensdyr
1. Vinterjagt for erhvervsfangst og betalingsjagt: Region 10 (Prudhoe Land).
2. Vinterjagt for erhvervsfangst, fritidsjagt og betalingsjagt: Region 10 (Inglefield Land) og Region 9 (Olrik Fjord).
3. Vinterjagt for betalingsjagt: Region 1 (Naternaq), Region 2 (Sisimiut-Kangerlussuaq), Region 3 (Akia-Maniitsoq), Region 4 (Ameralik), Region 6 (Qassit), Region 7 (Neria), Region 8 (Nuussuaq) og Ivittuut.

Det skal understreges, at der i regioner uden åben kvote, kun er tale om restkvoter fra rensdyrkvoterne gældende for 2013/2014. Det er strengt forbudt at forfølge og fange rensdyr ved brug af snescootere og ATV-ere.

Vinterjagt på moskusokser
4. Vinterjagt for erhvervsfangst, fritidsjagt og betalingsjagt: Sisimiut og Ittoqqor-toormiit.
5. Vinterjagt for erhvervsfangst og fritidsjagt: Inglefield Land og Kap Atholl.
6. Vinterjagt for erhvervsfangst og betalingsjagt: Maniitsoq.
7. Vinterjagt for erhvervsfangst: Ivittuut.
8. Vinterjagt for betalingsjagt: Sigguk og Naternaq.

Det skal understreges, at der i forvaltningsområder uden åben kvote, kun er tale om restkvoter fra moskusoksekvoterne gældende for 2013/2014. Der er for Sisimiut-bestandens vedkommende blevet tildelt særskilt vinterkvote til erhve- og fritidsfangere. Det er strengt forbudt at forfølge og fange moskusokser ved brug af snescootere og ATV-ere.

Krav om betalt jagtbevis og gyldig licens
Selv om der flere steder er åben kvotefangst, skal alle indehavere af jagtbevis være i besiddelse af betalt jagtbevis og gyldig licens for at nedlægge rensdyr og moskusokser. Der skal derfor også i områder med åben kvote ansøges om licens til bopælskommunen.

Rapporteringspligt
Der skal for alle nedlagte rensdyr og moskusokser udfyldes særmeldingsskema, som findes på bagsiden af licensen. Alle særmeldingsskemaer skal returneres til bopæls-kommunen senest 2 uger efter fangstperiodens ophør.

Bilag