Månedskvoter i fiskeriet efter hellefisk

Indførsel af månedskvoter i fiskeriet efter hellefisk med joller

Naalakkersuisut har ved møde den 19. december 2013 besluttet følgende:

Kvoten på hellefisk i det kystnære fiskeri er følgende for henholdsvis fartøjer samt for joller:

   Fartøjer  Joller  Samlet kvoter 
Upernavik   3.346  4.654  8.000
Uummannaq  2.275  5.725  8.000
Diskobugten  4.621  4.379  9.000

Månedskvoter for joller indføres fra og med 1. januar 2014. Formålet er at udnytte kvoterne bedre således, at de kan vare hele året ud til gavn for både fiskere, producenter og beskæftigelsen i Qaasuitsup Kommunia.

Månedskvoterne til joller bliver fordelt således:

Måned   Upernavik   Uummannaq  Diskobugten
Januar 310  387  292
Februar  310  387  292
Marts  310  387  292
April  465  573  438
Maj  465  573  438
Juni  465  573  438
Juli  465  573  438
August  465  573  438
September  465  573  438
Oktober  310  387  292
November  310  387  292
December  310  387  292

Fiskeriet bliver stoppet, når månedskvoten er opfisket. Hvis kvoten i en måned ikke bliver opfisket, vil den ikke-opfiskede mængde blive overført til næste måned.

 

Såfremt fiskerne og producenterne kan blive enige om det, er departementet er for så vidt åbne over for at acceptere særskilte aftaler. Fiskerne og producenterne kan således indgå aftaler om at tilpasse sig til forholdene.